ผ้าบาติกผาแดง

MI : 00655-01
MC : -
ผ้าบาติกผาแดงมีลักษณะเป็นเส้นทอที่ทำจากใยธรรมชาติ เช่น ผ้ามัสลิน ผ้าฝ้าย ขนาดใหญ่สุดมีถึง 72 นิ้ว โดยได้ฝีมือจากชาวบ้านที่ฝึกฝนจนชำนาญทำการลงลายน้ำเทียนและสี มีเอกลักษณ์ที่สวยงามลวดลายที่ใช้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติหรือตามที่ลูกค้าต้องการ ทำให้ผ้าบาติกผาแดงเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำไปแปรรูปเป็นสินค้าที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น เช่น ผ้าผืน ผ้าเช็ดหน้า ผ้าคลุม จากผ้าฝ้าย หรือประเภทกระเป๋า จากผ้ามัสลิน
Colorfastness Colorfastness : Yes
Water Resistance Water Resistance : No
Hardness Hardness : No
Thermal Conductivity Thermal Conductivity : No
Scratch Resistance Scratch Resistance : No
Transparency Transparency : No
Electrical Conductivity Electrical Conductivity : No
UV Resistance UV Resistance : No
Glossiness Glossiness : No
Acoustic Resistance Acoustic Resistance : No
Fire Resistance Fire Resistance : No
Eco-friendly Eco-friendly : Yes
Chemical Resistance Chemical Resistance : N/A
  • Material : ผ้าบาติกผาแดง
  • Company : กลุ่มบาติกผาแดง
  • Country : Thailand
  • Address : 11/2 หมู่ 1 ตำบล หาดทรายรี อำเภอ เมือง จังหวัด ชุมพร 86120
  • Contact : อนงค์ ภักดีเสนา
  • Tel : 083 -102-4356 
  • Email : Batikphadang@gmail.com 
  • Facebook : -
  • Website : -