บทความ

 • 01 Aug 2017
 • 3817 คน

BEACON INTERFACE เพราะการเงินเป็นเรื่องของทุกคน

พบตัวอย่างงานออกแบบเพื่อผู้บกพร่องทางสายตาและการมองเห็น กับแอพพลิเคชั่นทางการเงินรูป
 • 01 Aug 2017
 • 3898 คน

UX ไม่ใช่แค่ลูกค้า แต่พนักงานก็ต้องการ

เพราะพนักงานคือคนสำคัญที่ขับเคลื่อนองค์กรให้เดินหน้าไปได้ ดังนั้น ก่อนจะคิดออกแบบ UX ให้ลูกค้า
 • 01 Aug 2017
 • 3969 คน

Fitting Room Mirror สะท้อนทุกสิ่งที่ต้องการ

การเลือกซื้อเสื้อผ้าถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่การสร้างประสบการณ์ภายในร้านเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่อาจมองข้าม
 • 01 Aug 2017
 • 3806 คน

Mayday ป้ายไหนก็ไม่หลง

Mayday คือ กลุ่มคนที่รวมตัวกันจากความสนใจอยากจะแก้ปัญหาระบบขนส่งสาธารณะในกรุงเทพฯ ด้วยการนำข้อมูลและความคิดสร้างสรรค์มาสร้างการเปลี่ยนแปลง
 • 01 Aug 2017
 • 3900 คน

Shoe Intelligence

พบไอเดียการออกแบบรองเท้าจากทั่วโลกที่พยายามตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งานเฉพาะทาง
 • 01 Jun 2017
 • 4052 คน

EQ-Radio เทคโนโลยีที่เข้าใจทุกความรู้สึก

จะดีแค่ไหนถ้าเทคโนโลยีช่วยบอกได้ว่าความรู้สึกที่แท้จริงของแต่ละคนเป็นอย่างไร