บทความ

 • 20 May 2021
 • 1126 คน

กินไม่มีเหลือ! เยอรมันใช้ AI แก้ปัญหาขยะอาหาร

ปัญหาขยะอาหารกลายเป็นปัญหาระดับโลกที่แม้แต่องค์การสหประชาชาติยังต้องตั้งเป้าหมายเพื่อลดจำนวนขยะที่มาจากอาหารลงครึ่งหนึ่งของขยะอาหารทั้งหมดในปี 2030 เช่นเดียวกับเยอรมนีที่ได้ประกาศถึงเป้าหมายเดียวกันนี้ในระยะเวลาเดียวกัน โดยใช้ AI เข้ามาช่วยคำนวณเพื่อลดการผลิตอาหารเกินความต้องการและหลีกเลี่ยงการเกิดของเสีย
 • 20 May 2021
 • 1663 คน

5 อนาคตของวัสดุและทางเลือกใหม่เพื่อความยั่งยืน (TH/EN)

งานเสวนา Material Futures : ทางเลือกวัสดุเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน จึงพาเราไปเรียนรู้ถึงแนวทางการแก้ปัญหาของการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ทั้งในด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และวัสดุใหม่ที่เป็นทางเลือกของอนาคต โดย 6 วิทยากรที่เป็นทั้งนักคิด นักออกแบบ และผู้ผลิตจากหลากหลายสาขาอาชีพ
 • 19 May 2021
 • 659 คน

พาทัวร์ทางปั่นจักรยานแหล่งสร้างพลังงานสะอาด

หากหมดหวังกับทางเดินเท้าในเมืองไทย ลองหนีไปปั่นจักรยานทิพย์กันที่เลนจักรยานในเนเธอร์แลนด์ ที่ทั้งสร้างกระแสไฟฟ้าไว้ใช้ส่องสว่างในยามค่ำคืนได้เอง และยังช่วยไม่ให้ทางลื่นในยามฤดูหนาวที่หิมะปกคลุมอีกด้วย
 • 01 May 2021
 • 1433 คน

Clean Energy for Life

พลังงานสะอาดคืออะไร ทำอะไรได้บ้าง ร่วมค้นหาคำตอบจากธรรมชาติทั้งแสงแดด สายลม ผืนน้ำ และพืชพันธุ์ พร้อมไอเดียจากความคิดสร้างสรรค์ที่ช่วยให้พลังงานสะอาดเข้าถึงได้จริง สะดวก และไม่กลายเป็นปัญหาเหมือนการใช้พลังงานจากฟอสซิลอย่างที่ผ่านมา
 • 01 May 2021
 • 1330 คน

แบตเตอรีมนุษย์ : พลังงานไฟฟ้าจากร่างกายคน

ร่างกายของเราก็สามารถผลิตพลังงานสะอาดได้เหมือนกัน พบกับนวัตกรรมการผลิตไฟฟ้าแบบอัตโนมัติจากอุณหภูมิของร่างกายมนุษย์
 • 01 May 2021
 • 1073 คน

เมื่อวันที่ชีวิต(และพลังงาน) เดินเข้ามาถึงจุดเปลี่ยน

ถึงเวลาที่ “พลังงานทางเลือก” ต้องก้าวเข้ามารับบทบาทสำคัญในการเป็นแหล่ง “พลังงานหลัก” เพื่อโลกที่สะอาดพร้อมไปกับการกระตุ้นเศรษฐกิจแห่งอนาคต
 • 01 May 2021
 • 1521 คน

ส่องสว่างด้วยน้ำเค็ม

WaterLight นวัตกรรมโคมไฟที่ใช้พลังงานจากน้ำเค็มเพื่อช่วยให้ผู้คนในพื้นที่ห่างไกลและติดทะเลสามารถเข้าถึงแสงสว่างได้ในยามค่ำคืน
 • 01 May 2021
 • 2679 คน

Malmö, Sweden สะดุด ลุกขึ้น และยั่งยืนไปให้สุด

ต้นแบบเมืองยั่งยืนแห่งอนาคตที่เกิดขึ้นจริงแล้วที่ มัลโม (Malmo) เมืองใหญ่ทางตอนใต้ของสวีเดน เมืองที่ไม่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและพึ่งพาพลังงานหมุนเวียนแล้วแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์
 • 01 May 2021
 • 1103 คน

Waste to Energy ทางเลือกใหม่ของพลังงานจากขยะ

การจัดการขยะแบบ Waste to Energy นอกจากจะช่วยลดปริมาณขยะที่จะถูกฝังกลบ ช่วยรักษาสภาพแสดล้อมของชุมชนแล้ว ก็ยังได้ประโยชน์จากพลังงานสะอาดที่ไม่เบียดเบียนสภาพแวดล้อมอีกต่อไป
 • 01 May 2021
 • 1415 คน

โอบอ้อม "อารีย์" กับ AriAround...แพลตฟอร์มเพื่อสังคมสำหรับชาวอารีย์-ประดิพัทธ์ (TH/EN)

แพลตฟอร์มออนไลน์แห่งย่านอารีย์-ประดิพัทธ์ ที่ดึงเอากลิ่นอาย “ความเอื้ออารี” แบบ “เพื่อนบ้าน” ของชุมชนแบบเดิมกลับมาเพื่อสร้าง “อารีย์” ให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น