ชุดกลอนบิด

ผู้ประกอบการ : P.D Technic

ซิปโลหะ

ผู้ประกอบการ : Srirat Import Limited Partnership

โซ่โลหะ

ผู้ประกอบการ : LINE Thai Intertrade Co.,LTD.

ดาบเหล็กน้ำพี้

ผู้ประกอบการ : Steel Nam Phi Product Group

ตะเกา

ผู้ประกอบการ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มลุงป่วนเครื่องเงิน

ตะขอเกี่ยว

ผู้ประกอบการ : Eng Chew Hong Limited Partnership

ทองโบราณสุโขทัย 

ผู้ประกอบการ : Banthong Somsamai

ทองเหลืองบ้านท่ากระยาง

ผู้ประกอบการ : หจก.โรงหล่อทองเหลืองบ้านท่ากระยาง

ทองเหลืองบ้านปะอาว

ผู้ประกอบการ : ศูนย์อนุรักษ์หัตถกรรมหล่อทองเหลืองบ้านปะอาว

ทองเหลืองสานขึ้นรูป

ผู้ประกอบการ : Brass Weaving Group of Tha Kai

ท่อน้ำพิมาเฟล็ก มัลติไพพ์

ผู้ประกอบการ : Pimatec Co., Ltd.

ท่อสแตนเลส

ผู้ประกอบการ : Chun Huat Chan Ltd.,part.

บรรจุภัณฑ์อลูมิเนียม

ผู้ประกอบการ : dd-packaging