โลหะ

อะไหล่เครื่องประดับ

ผู้ประกอบการ : Kksjewelry

อะไหล่เครื่องประดับ

ผู้ประกอบการ : Alishba Jewels

อะไหล่ทองเหลือง

ผู้ประกอบการ : S.SalakPhan Co.,Ltd.

อะไหล่รถจักรยานยนต์

ผู้ประกอบการ : DR. Supplies limited partnership

อะไหล่โลหะ

ผู้ประกอบการ : Soon Thai Jun Import Limited Partnership

อะไหล่โลหะ

ผู้ประกอบการ : P.Pipatyont Limited Partnership

อะไหล่โลหะ

ผู้ประกอบการ : Nguan Hong Panigh LTD.,Partnership

อะไหล่โลหะ

ผู้ประกอบการ : Hah Seng Thye Metal (Thailand) Co.,Ltd.

อะไหล่โลหะ

ผู้ประกอบการ : Timeng Screw Ltd.,Part.

อะไหล่โลหะ

ผู้ประกอบการ : Khumsup

อุปกรณ์ขึ้นรูปแหวน

ผู้ประกอบการ : Jewelry Lands

อุปกรณ์์ขึ้นรูปอื่นๆ

ผู้ประกอบการ : Jewelry Lands

อุปกรณ์ตอกหนัง

ผู้ประกอบการ : ดวงกมล

อุปกรณ์ตอกหนัง

ผู้ประกอบการ : เฮงหลีอุปกรณ์

อุปกรณ์โลหะ

ผู้ประกอบการ : Por. Bunsawat 1999 Co.,Ltd