หนังกลับ

ผู้ประกอบการ : สินชัยค้าหนัง

หนังกลับ

ผู้ประกอบการ : กิจเจริญค้าหนัง

หนังกาบกล้วย

ผู้ประกอบการ : Tanee Siam

หนังแกะกลับ

ผู้ประกอบการ : Central All Leather Fashion Co.,Ltd.

หนังแกะแก้ว

ผู้ประกอบการ : Central All Leather Fashion Co.,Ltd.

หนังแกะนิ่ม

ผู้ประกอบการ : Central All Leather Fashion Co.,Ltd.

หนังแกะเมทัลลิค

ผู้ประกอบการ : Central All Leather Fashion Co.,Ltd.

หนังขนม้า

ผู้ประกอบการ : Central All Leather Fashion Co.,Ltd.

หนังขาไก่

ผู้ประกอบการ : ไทยและสวัสดิ์

หนังคางคก

ผู้ประกอบการ : ไทยและสวัสดิ์

หนังงู

ผู้ประกอบการ : ไทยและสวัสดิ์

หนังจระเข้ปัญญาฟาร์ม

ผู้ประกอบการ : PANYA FARM KAMPHAENG SAEN CO., LTD.

หนังชามัวพ่นสี

ผู้ประกอบการ : Central All Leather Fashion Co.,Ltd.

หนังเทียม

ผู้ประกอบการ : C.A.P. intertrade

หนังเทียม/หนังแท้

ผู้ประกอบการ : Great Asia Trading Limited Partnership

หนังเทียมจากเปลือกโกโก้

ผู้ประกอบการ : Khumphet Cocoa Community Enterprise