หนังเทียมรักษ์โลก

ผู้ประกอบการ : V.J.X. Company Limited

หนังแท้

ผู้ประกอบการ : Yong Heng Trading Ltd., Part.

หนังนกกระจอกเทศ

ผู้ประกอบการ : ฟาร์มนกกระจอกเทศนครสวรรค์

หนังประกบ PU

ผู้ประกอบการ : Sangetsu Goodrich (Thailand) Co.,Ltd.

หนังปลากระเบน

ผู้ประกอบการ : Stingray bags Shop

หนังปลาเมี้ยน

ผู้ประกอบการ : ไทยและสวัสดิ์

หนังพิมลาย

ผู้ประกอบการ : Central All Leather Fashion Co.,Ltd.

หนังรีไซเคิล

ผู้ประกอบการ : Thais Ecoleathers Co., Ltd.

หนังวัว,ควายแกะสลัก

ผู้ประกอบการ : Nungthalung Natumpra

หนังวัวนิ่ม

ผู้ประกอบการ : Central All Leather Fashion Co.,Ltd.

หนังวัวฟอกฝาด

ผู้ประกอบการ : Klongsuay packaging CO.,LTD.

หนังวัวฟอกฝาดพ่นสี

ผู้ประกอบการ : Central All Leather Fashion Co.,Ltd.

หนังวัวเมทัลลิคฟิล์ม

ผู้ประกอบการ : Central All Leather Fashion Co.,Ltd.

หนังวัวอัดลาย

ผู้ประกอบการ : ไทยและสวัสดิ์

หนังวัวอัดลาย

ผู้ประกอบการ : Central All Leather Fashion Co.,Ltd.