เซรามิก

กระเบื้องเนื้อดินเผารูปทรงลิ่ม

ผู้ประกอบการ : KENZAI CERAMIC INDUSTRY CO., LTD.

กระเบื้องปูผนังเวนโต้ (Vento)

ผู้ประกอบการ : KENZAI CERAMIC INDUSTRY CO., LTD.

กระเบื้องพอร์ซเลนผลิตด้วยมือ Dhanabadee Tiles

ผู้ประกอบการ : Dhanabadee Art Ceramic Co., Ltd.

เครื่องเคลือบศิลาดล

ผู้ประกอบการ : บ้านเบญจรงค์บางช้าง เครื่องปั้นดินเผาศิลาดล อัมพวา

เครื่องเบญจรงค์วาดลาย

ผู้ประกอบการ : Sor.Lang Suan Benjarong

เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน

ผู้ประกอบการ : โค้งพันล้าน ด่านเกวียน

เครื่องปั้นดินเผาบางกล่ำ

ผู้ประกอบการ : Bangklam Pottery

เครื่องปั้นดินเผาบ้างเชียง

ผู้ประกอบการ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปั้นหม้อเขียนสี

เครื่องปั้นดินเผาศิลาดล

ผู้ประกอบการ : เครื่องปั้นดินเผาศิลาดล

เซรามิกจากขยะเศษอาหาร

ผู้ประกอบการ : LAMUNLAMAI. CRAFTSTUDIO

เซรามิกดินขาวบ้านหาดส้มแป้น

ผู้ประกอบการ : Hatsompaen Community Vocational Training Center