บริษัท พิโคที อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (สำนัก)

บริษัท ดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตเฟอร์นิเจอร์และเป็นผู้ส่งออกชั้นนำมากว่า 10 ปี ดำเนินธุรกิจระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 และ มรท.8001:2546 ขั้นสูงสุด  มีความเชี่ยวชาญในการสร้างลวดลายและผิวสัมผัสบนผิวเนือ้ไม้

570 หมู่12 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 25110
จันทร์ - เสาร์ 09:00 - 17:00 น.

วัสดุทั้งหมดภายในร้าน