ศูนย์เรียนรู้ผ้าทอมือที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติบ้านนางาม

ผ้าทอมือที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติบ้านนางาม

305 หมู่ 7 หนองแวง บ้านผือ อุดรธานี 41160
วันจันทร์ - ศุกร์ 09:00 - 17:00 น.

วัสดุทั้งหมดภายในร้าน