บริการผลิตฉลากโฮโลแกรม

MI : 00854-03

บริการผลิตฉลากด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์โฮโลแกรม (Holo-effect) ที่เป็นเอกลักษณ์พิเศษของบริษัทซีซีแอล ให้ผลลัพธ์การสะท้อนแสงคล้ายประกายเพชร สามารถเลือกพิมพ์เฉพาะจุด หรือพิมพ์บนฉลากทั้งพื้นที่ได้

การติดทนของสี การติดทนของสี : ไม่ระบุ
ความต้านทานน้ำ ความต้านทานน้ำ : ไม่ระบุ
ความแข็ง ความแข็ง : ไม่ระบุ
การนำความร้อน การนำความร้อน : ไม่ระบุ
ความต้านทานรอยขีดข่วน ความต้านทานรอยขีดข่วน : ไม่ระบุ
ความใส ความใส : ไม่ระบุ
การนำไฟฟ้า การนำไฟฟ้า : ไม่ระบุ
ความต้านทานรังสียูวี ความต้านทานรังสียูวี : ไม่ระบุ
ลักษณะมันวาว ลักษณะมันวาว : ไม่ระบุ
การป้องกันเสียง การป้องกันเสียง : ไม่ระบุ
ความต้านทานไฟ ความต้านทานไฟ : ไม่ระบุ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม : ไม่ระบุ
ความทนทานต่อสารเคมี ความทนทานต่อสารเคมี : ไม่ระบุ
  • วัสดุ : บริการผลิตฉลากโฮโลแกรม
  • ชื่อผู้ประกอบการ : บริษัท ซีซีแอล ลาเบิล จำกัด
  • ประเทศ : ไทย
  • ที่อยู่ : 69/2 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ หมู่5 ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง ฉะเชิงเทรา 24180
  • ติดต่อ : คุณวิไล อยู่ตรีรักษ์
  • โทร : 038571381 
  • อีเมล : ccl@cclind.com  ,wyutrirak@cclind.com 
  • Facebook : https://www.facebook.com/CCL-Label-103019686471829/
  • เว็บไซต์ : -