Hygenic Series

(Not commercially available)
MI : 00330-02
MC : MC 5712-02

กระเบื้องเซรามิคเคลือบสารป้องกันแบคทีเรียในเนื้อและชั้นสีที่พิมพ์บนผิว ทำจากวัตถุดิบรีไซเคิลจากโรงงานอุตสาหกรรมมีสีขาว น้ำตาล ซึ่งพิมพ์เป็นสี และแบบสีขาวพิมพ์ด้วยสีเทา มีผิวสัมผัสแบบมันและด้าน ซึ่งแบบด้านเหมาะสำหรับใช้ในงานพื้น มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน ISO สำหรับกระเบื้องพื้น และคุณสมบัติการต้านแบคทีเรียนี้ก็เป็นไปตามมาตรฐานของ JIS เรื่องประสิทธิภาพในการทำลายเชื้อจุลินทรีย์ กระเบื้องมีขนาด 8 x 8 และ 8 x 16 นิ้ว ใช้สำหรับปูผนังและพื้นภายในอาคาร

การติดทนของสี การติดทนของสี : มี
ความต้านทานน้ำ ความต้านทานน้ำ : มี
ความแข็ง ความแข็ง : มี
การนำความร้อน การนำความร้อน : ไม่มี
ความต้านทานรอยขีดข่วน ความต้านทานรอยขีดข่วน : มี
ความใส ความใส : ไม่มี
การนำไฟฟ้า การนำไฟฟ้า : ไม่มี
ความต้านทานรังสียูวี ความต้านทานรังสียูวี : มี
ลักษณะมันวาว ลักษณะมันวาว : มี
การป้องกันเสียง การป้องกันเสียง : มี
ความต้านทานไฟ ความต้านทานไฟ : มี
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม : ไม่ระบุ
ความทนทานต่อสารเคมี ความทนทานต่อสารเคมี : ไม่ระบุ