บทความ

 • 31 Dec 2013
 • 4279 คน

สินทรัพย์วัสดุเชียงใหม่

เชียงใหม่เป็นเมืองหัตถกรรมสร้างสรรค์ที่ได้รับการประกาศให้เป็น “หนึ่งในสิบเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทย”
 • 30 Nov 2013
 • 4176 คน

Natural Material and Process

จากเพียงการนำไม้ยางจากต้นยางที่หมดอายุการให้น้ำยางแล้วมาเป็นวัสดุหลักในการสร้างบ้าน
 • 04 Nov 2013
 • 26389 คน

เปิดตัวหนังสือ “สินทรัพย์(วัสดุ) ถิ่นอีสาน”

เปิดตัวหนังสือ “สินทรัพย์(วัสดุ) ถิ่นอีสาน”
 • 30 Sep 2013
 • 6709 คน

HEMP THAI ผ้าทอใยกัญชง

ในเชิงวัฒนธรรม การปลูกต้นกัญชงนับเป็นประเพณีและวิถีชีวิตที่อยู่คู่กับชาวม้งตั้งแต่เกิดจนสิ้นอายุขัย
 • 02 Jan 2013
 • 55699 คน

GV Silk แบรนด์ผ้าไหมไฮเทค ผู้ขนานนามตนเองว่า “นักออกแบบวัสดุ”

GV Silk แบรนด์ผ้าไหมไฮเทค ผู้ขนานนามตนเองว่า “นักออกแบบวัสดุ”
 • 14 Dec 2012
 • 45654 คน

เก็บตกโครงการ Siamese Twist – พลิกภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่

เก็บตกโครงการ Siamese Twist – พลิกภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่
 • 14 Dec 2012
 • 40471 คน

เก็บตกโครงการ Siamese Twist – พลิกโฉมไส้กระดาษรังผึ้งเป็นพื้นที่นิทรรศการ

เก็บตกโครงการ Siamese Twist – พลิกโฉมไส้กระดาษรังผึ้งเป็นพื้นที่นิทรรศการ
 • 14 Dec 2012
 • 31975 คน

เก็บตกโครงการ Siamese Twist - เท็กซ์ไทล์จากแบคทีเรีย พลิกมุมคิดสู่เครื่องแฟชั่นแนวทดลอง

เก็บตกโครงการ Siamese Twist - เท็กซ์ไทล์จากแบคทีเรีย พลิกมุมคิดสู่เครื่องแฟชั่นแนวทดลอง
 • 16 Jul 2012
 • 2315 คน

นวัตกรรมเส้นใยต้านภัยหนาว สิ่งทอหัวก้าวหน้าจากนิวซีแลนด์ถึงญี่ปุ่น

นวัตกรรมของแบรนด์ Icebreaker และเทคโนโลยี HeatTech กรณีศึกษาที่ดีสำหรับนักออกแบบและนักธุรกิจไทย