บทความ

 • 18 Mar 2014
 • 23361 คน

คุณค่าที่ (วัสดุ) คู่ควร

บทความนี้อยู่ในหมวด “วัสดุล้ำยุค” โดย Material ConneXion® Bangkok
 • 28 Feb 2014
 • 9501 คน

พลาสติกทดแทนจากพืช... การปรับตัวเพื่อโลก

การค้นคว้าและผลิตพลาสติกชนิดใหม่ที่เรียกว่า “พลาสติกชีวภาพ (bioplastic)” หรือ “พลาสติกชีวภาพที่ย่อยสลายได้ (biodegradable plastic)”
 • 05 Feb 2014
 • 22739 คน

เซลลูโลสกับจานที่ไม่มีวันเปื้อน

เครื่องล้างจานที่ว่าทันสมัยที่สุดอาจตกเทรนด์ เมื่อสตูดิโอออกแบบ Tomorrow Machine ประเทศสวีเดน ได้คิดค้น ‘จานที่ทำความสะอาดตัวเองได้’
 • 31 Dec 2013
 • 4286 คน

MATERIALS IN CONSERVATION

วัสดุถือเป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งที่จะคงผลงานล้ำค่าต่างๆ ให้คงอยู่ยาวนาน
 • 31 Dec 2013
 • 4628 คน

สินทรัพย์วัสดุเชียงใหม่

เชียงใหม่เป็นเมืองหัตถกรรมสร้างสรรค์ที่ได้รับการประกาศให้เป็น “หนึ่งในสิบเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทย”
 • 30 Nov 2013
 • 4514 คน

Natural Material and Process

จากเพียงการนำไม้ยางจากต้นยางที่หมดอายุการให้น้ำยางแล้วมาเป็นวัสดุหลักในการสร้างบ้าน
 • 04 Nov 2013
 • 26808 คน

เปิดตัวหนังสือ “สินทรัพย์(วัสดุ) ถิ่นอีสาน”

เปิดตัวหนังสือ “สินทรัพย์(วัสดุ) ถิ่นอีสาน”