บทความ

  • 18 Jul 2018
  • 14658 คน

Nappi Naapuri (นัปปินาปุริ) เพื่อนบ้านกดปุ่ม ส่งต่อน้ำใจโดยใช้แอพพลิเคชั่น

แอพพลิเคชั่นจากประเทศฟินแลนด์ที่เปิดโอกาสให้คนบ้านใกล้เรือนเคียงได้แสดงน้ำใจและช่วยเหลือกันและกันยามเดือนร้อน
  • 02 Jul 2018
  • 11958 คน

อวัยวะเทียม...น้ำใจยิ่งใหญ่เพื่อผู้พิการ

อวัยวะ "ไบโอนิก" เทคโนโลยีใหม่ที่สามารถก้าวข้ามการใช้อวัยวะเทียม
  • 03 Jun 2018
  • 13813 คน

อนาคตที่ยั่งยืนกับทางเลือกใหม่จากสาหร่าย

รัฐบาลในหลายประเทศกำลังสนับสนุนโครงการเชื้อเพลิงชีวภาพจากสาหร่ายเพื่อพัฒนาไปสู่ระดับพาณิชย์
  • 06 May 2018
  • 7093 คน

TREND2018: Transportation and Space 03 จะไปสู่จักรวาล

หลายบริษัทเริ่มมุ่งหน้าพัฒนาเทคโนโลยีพิชิตอวกาศ เรามาดูกันว่าในปี 2018 มีโครงการอวกาศใดที่น่าสนใจ
  • 05 May 2018
  • 13165 คน

TREND2018: Transportation and Space 02 ความก้าวหน้าของยานยนต์ไร้คนขับ

ในอนาคตอันใกล้รถยนต์แบบไร้คนขับจะกลายเป็นยานพาหนะทั่วไปที่ใครๆ ก็นั่งได้