เซรามิก

เซรามิกเทคนิคสีน้ำ

ผู้ประกอบการ : Dinner Ceramics Studio (ดินเน่อ)

เซรามิกนิวโบน

ผู้ประกอบการ : SU-WRA CONSULTANCE CO.,LTD.

เซรามิกรูปทรงดอกบัว

ผู้ประกอบการ : วิสาหกิจชุมชนเบญจรงค์มงคลศิลป์

เซรามิกศิลาดล

ผู้ประกอบการ : Mengrai Kilns Rop.

ดินขาวผสมสีสเปรย์

ผู้ประกอบการ : Narongchai Ceramic

ดินขาวผสมออกไซด์

ผู้ประกอบการ : Narongchai Ceramic

ดินเผาพอตเตอร์เฮ้าส์

ผู้ประกอบการ : Potter House

เบญจเมธา เซรามิก

ผู้ประกอบการ : Benjametha Ceramic Co., Ltd.

เบญจรงค์สีนูน ทองนูน

ผู้ประกอบการ : Cherry Benjarong

ผลิตภัณฑ์ดินเหนียวขึ้นรูป

ผู้ประกอบการ : Tao Hong Tai Ceramics Factory

เม็ดดินเผาน้ำหนักเบา

ผู้ประกอบการ : Siamese Ecolite Co., Ltd.

สุรัตน์เครื่องปั้นดินเผา

ผู้ประกอบการ : สุรัตน์เครื่องปั้นดินเผา

อิฐมวลเบาผสมเม็ดดินเผา

ผู้ประกอบการ : Siamese Ecolite Co., Ltd.

อีโคทัช

ผู้ประกอบการ : Thai Ceramic Co., Ltd.