เซรามิกศิลาดล

MI : 00494-01

เซรามิกศิลาดล ผลิตโดยการนำดินมาผสมน้ำแล้วนวด จากนั้นจึงขึ้นรูปตามแบบที่ต้องการ ทิ้งไว้จนแห้งแล้วแกะสลักหรือตกแต่ง เผาในขั้นแรกที่ 800 องศาเซลเซียส แล้วนำมาชุบสารเคลือบเงาแล้วเผาอีกครั้งที่ความร้อนประมาณ 1,260-1,300 องศาเซลเซียส มีลักษณะมันวาว มีความต้านทานไฟ ความต้านทานรังสียูวี ความต้านทานรอยขีดข่วนและการป้องกันน้ำสูง ไม่เป็นพิษ สามารถนำไปใช้เป็นเฟอร์นิเจอร์


การติดทนของสี การติดทนของสี : มี
ความต้านทานน้ำ ความต้านทานน้ำ : มี
ความแข็ง ความแข็ง : มี
การนำความร้อน การนำความร้อน : ไม่มี
ความต้านทานรอยขีดข่วน ความต้านทานรอยขีดข่วน : มี
ความใส ความใส : ไม่มี
การนำไฟฟ้า การนำไฟฟ้า : ไม่มี
ความต้านทานรังสียูวี ความต้านทานรังสียูวี : มี
ลักษณะมันวาว ลักษณะมันวาว : มี
การป้องกันเสียง การป้องกันเสียง : ไม่ระบุ
ความต้านทานไฟ ความต้านทานไฟ : มี
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม : มี
ความทนทานต่อสารเคมี ความทนทานต่อสารเคมี : ไม่ระบุ