วัสดุทั้งหมด

หนังหมู

ผู้ประกอบการ : Central All Leather Fashion Co.,Ltd.

หนังหมูเมทัลลิค

ผู้ประกอบการ : Central All Leather Fashion Co.,Ltd.

หนังออย

ผู้ประกอบการ : Central All Leather Fashion Co.,Ltd.

หมึกครามสำหรับกระดาษ

ผู้ประกอบการ : Mann Craft

หมึกครามสำหรับผ้า

ผู้ประกอบการ : Mann Craft

หมึกพิมพ์สกรีน

ผู้ประกอบการ : WinScreen Co., Ltd.

หมึกพิมพ์สกรีน

ผู้ประกอบการ : Haydale Technologies (Thailand)

หมึกเหลวนำไฟฟ้า PHENE PLUS

ผู้ประกอบการ : Haydale Technologies (Thailand)

หลอดแก้วชุบ

ผู้ประกอบการ : Wee Beads By Jareon

หลอดบีบอะลูมิเนียม

ผู้ประกอบการ : APA Industries Co.,ltd.

หลอดไฟ LED

ผู้ประกอบการ : VSN Metalwork Co., Ltd.

หลังคาใบจาก

ผู้ประกอบการ : กรุงเทพไม้ไผ่

หลังคาแผ่นใส

ผู้ประกอบการ : Dee Metal Sheet Co., Ltd.

หลังคาไร้สกรู

ผู้ประกอบการ : Dee Metal Sheet Co., Ltd.

หวาย

ผู้ประกอบการ : กลุ่มเครื่องเรือนหวายและผักตบชวาบ้านวังไผ่

หวาย

ผู้ประกอบการ : Ban Klong Hae-Nhongsai Craft Village