วัสดุชีวมวลจากดิน

MI : 00979-01
MC : 12028-01

วัสดุคล้ายหนังสัตว์จากเซลลูโลสชีวภาพที่สร้างด้วยแบคทีเรียชนิด Streptomyces ซึ่งพบในดิน เป็นวัสดุเซลลูโลสชีวภาพ 100% จากการสังเคราะห์เมลานินในแหล่งธรรมชาติเพื่อวิเคราะห์คุณภาพและศึกษาความเป็นไปได้เพื่อใช้ในงานแฟชั่นและสิ่งทอ ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าเมลานินจากดินมีลักษณะเหมือนเมลานินในมนุษย์ เนื่องจากคุณสมบัติทางกายภาพของยีนและฟีโนไทป์สามารถแสดงกลไกทางเคมีที่คล้ายคลึงกัน

วัสดุคล้ายผ้านี้ถูกสังเคราะห์จากปฏิกิริยาระหว่างสสารหลักและสารที่เติมเข้ามา หลังจาก 1-7 วัน จะสังเกตเห็นแผ่นสีขาวบางทึบแสงที่เริ่มก่อตัวขึ้นบนพื้นผิวน้ำ หลังจาก 14-21 วัน แบคทีเรียที่เพาะเลี้ยงจะพัฒนาอย่างเต็มที่เป็นแผ่นเซลลูโลสที่มีความหนาประมาณ 0.7-1 เซนติเมตร วัสดุมีกลิ่นเปรี้ยวเล็กน้อย มีพื้นผิวที่ไม่สม่ำเสมอแต่เรียบลื่น และผิวโปร่งแสงถึงทึบแสง มีสีน้ำตาลระดับต่าง ๆ กันตามธรรมชาติ วัสดุแผ่นเซลลูโลสเมลานินที่ผ่านการทดสอบมีลักษณะทางกายภาพอ่อนตัวและมีความคงทนของสีต่อการซัก ความคงทนของสีต่อแสง ความเป็นกรดด่างและความแข็งแรงต่อการดึงแรงฉีกขาด ปรากฏค่าระบุตามมาตรฐาน JIS (Japanese Industry Standard) ที่ห้องปฏิบัติการทดสอบของบริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ซึ่งรับรองมาตรฐานในระดับสากล ISO/IEC 17025

วัสดุนี้สร้างสรรค์ขึ้นจากความรู้ที่ผสมผสานวิทยาศาสตร์และศิลปะเข้าด้วยกัน แผ่นเซลลูโลสอุดมด้วยเมลานินนี้สามารถปลูกขึ้นใหม่ได้โดยมีความหนาที่แตกต่างกันตามวัตถุประสงค์การผลิตเครื่องแต่งกาย สามารถกำหนดขนาดที่ต้องการได้โดยไม่เกิน 75 x 140 เซนติเมตร เหมาะใช้ในงานออกแบบตกแต่งภายใน แฟชั่น เครื่องแต่งกาย และสื่อศิลปะหรือการออกแบบ


การติดทนของสี การติดทนของสี : มี
ความต้านทานน้ำ ความต้านทานน้ำ : ไม่มี
ความแข็ง ความแข็ง : ไม่มี
การนำความร้อน การนำความร้อน : ไม่มี
ความต้านทานรอยขีดข่วน ความต้านทานรอยขีดข่วน : ไม่มี
ความใส ความใส : มี
การนำไฟฟ้า การนำไฟฟ้า : ไม่ระบุ
ความต้านทานรังสียูวี ความต้านทานรังสียูวี : ไม่มี
ลักษณะมันวาว ลักษณะมันวาว : ไม่มี
การป้องกันเสียง การป้องกันเสียง : มี
ความต้านทานไฟ ความต้านทานไฟ : ไม่ระบุ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม : มี
ความทนทานต่อสารเคมี ความทนทานต่อสารเคมี : ไม่มี