วัสดุทั้งหมด

อิฐดินเผา

ผู้ประกอบการ : Sricharoen Group

อิฐบล็อกประสาน

ผู้ประกอบการ : Dontoom Block

อิฐโปร่งแสง Reflecting Brick

ผู้ประกอบการ : KENZAI CERAMIC INDUSTRY CO., LTD.

อิฐมวลเบา Smartblock

ผู้ประกอบการ : SMART CONCRETE PUBLIC COMPANY LIMITED

อิฐมวลเบาจากแกนกัญชง

ผู้ประกอบการ : DD Nature Craft Co., Ltd.

อิฐมวลเบาผสมเม็ดดินเผา

ผู้ประกอบการ : Siamese Ecolite Co., Ltd.

อินฟีเดีย: เงิน

ผู้ประกอบการ : Thai Techno Glass Group PLC.

อินฟีเดีย: ไม้ไผ่

ผู้ประกอบการ : Thai Techno Glass Group PLC.

อีโคทัช

ผู้ประกอบการ : Thai Ceramic Co., Ltd.

อีวีเอ รีไซเคิล 100%

ผู้ประกอบการ : SRI SAM ANK SUPPLIER CO.,LTD.

อีวีเอ รีไซเคิล 80%

ผู้ประกอบการ : SRI SAM ANK SUPPLIER CO.,LTD.

อุปกรณ์เกี่ยวกับงานไม้

ผู้ประกอบการ : ตู่ฉำฉา

อุปกรณ์ขึ้นรูปแหวน

ผู้ประกอบการ : Jewelry Lands

อุปกรณ์์ขึ้นรูปอื่นๆ

ผู้ประกอบการ : Jewelry Lands

อุปกรณ์เครื่องเขียน

ผู้ประกอบการ : ชัยวัฒนา

อุปกรณ์เครื่องเย็บจักร

ผู้ประกอบการ : นิวภรณ์ภัณฑ์