เส้นใยดาหลา

MI : 01072-01

เส้นใยดาหลาจากก้านดอกเหลือทิ้งจากกลุ่มเกษตรกรปลูกดาหลาจังหวัดนราธิวาส ด้วยความร่วมมือของนักวิจัยด้านการเกษตรและนักออกแบบ ร่วมกับ บริษัท ไทยนำโชคเท็กไทล์ จำกัด จึงได้นำเส้นใยก้านดอก 10 - 20 % มาตีเกลียวร่วมกับเส้นใยฝ้าย 80 - 90 % ด้วยระบบอุตสาหกรรมจากบริษัทไทยนำโชค อัตราส่วนเส้นใยดาหลาขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของการนำไปใช้ ในกระบวนการสกัดสีใช้เฉพาะกลีบดอกดาหลาต้มเพื่อย้อมสีเส้นด้าย เส้นด้ายจากเส้นใยดาหลาสามารถทอเป็นผืนผ้าหรือหรือถักได้

การติดทนของสี การติดทนของสี : มี
ความต้านทานน้ำ ความต้านทานน้ำ : ไม่มี
ความแข็ง ความแข็ง : ไม่มี
การนำความร้อน การนำความร้อน : ไม่ระบุ
ความต้านทานรอยขีดข่วน ความต้านทานรอยขีดข่วน : ไม่ระบุ
ความใส ความใส : ไม่มี
การนำไฟฟ้า การนำไฟฟ้า : ไม่ระบุ
ความต้านทานรังสียูวี ความต้านทานรังสียูวี : ไม่ระบุ
ลักษณะมันวาว ลักษณะมันวาว : ไม่มี
การป้องกันเสียง การป้องกันเสียง : ไม่ระบุ
ความต้านทานไฟ ความต้านทานไฟ : ไม่ระบุ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม : มี
ความทนทานต่อสารเคมี ความทนทานต่อสารเคมี : ไม่ระบุ