บริการทำภาชนะจากไม้มะม่วง

MI : 00737-01

สินค้าและการให้บริการทำภาชนะจากไม้มะม่วง

 

Colorfastness Colorfastness : N/A
Water Resistance Water Resistance : N/A
Hardness Hardness : N/A
Thermal Conductivity Thermal Conductivity : N/A
Scratch Resistance Scratch Resistance : N/A
Transparency Transparency : N/A
Electrical Conductivity Electrical Conductivity : N/A
UV Resistance UV Resistance : N/A
Glossiness Glossiness : N/A
Acoustic Resistance Acoustic Resistance : N/A
Fire Resistance Fire Resistance : N/A
Eco-friendly Eco-friendly : N/A
Chemical Resistance Chemical Resistance : N/A
  • Material : บริการทำภาชนะจากไม้มะม่วง
  • Company : Neko Lamps
  • Country : Thailand
  • Address : Jatujak Plaza ล็อค51-59 ZoneB ซอย 4 ถนนกำแพงเพชร12 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม 10900
  • Contact : คุณแมว
  • Tel : 062 514 5451  , 062 514 5451 คุณแมว  ,083 051 9595 
  • Email : teksim_np@hotmail.com 
  • Facebook : -
  • Website : -