วัสดุทั้งหมด

100 Year Pillow

ผู้ประกอบการ : Good Guy Group Co., Ltd.

100% SILICONE LEATHER | SHIELD LEATHER

ผู้ประกอบการ : Sangetsu Goodrich (Thailand) Co.,Ltd.

100% Silk (GV 3003)

ผู้ประกอบการ : Greenville Trading Co., Ltd.

14 Denier Silk Yarn

ผู้ประกอบการ : Chul Thai Silk Group

3D Printing Extrusion Mortar (ปูนมอร์ตาร์สามมิติ)

ผู้ประกอบการ : ศูนย์วิจัยนวัตกรรม บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด

3D Reclaimed Wood Mosaic Tile

ผู้ประกอบการ : BPS Milcom Co., Ltd

3D Surface

ผู้ประกอบการ : Design Surface Co., Ltd.

3D Surface Embroidering

ผู้ประกอบการ : ease embroidery

3D Teak Board

ผู้ประกอบการ : Fasttechno Co.,Ltd.

4D Print Material

ผู้ประกอบการ : MORIONEXT Co., Ltd.

acoupanel®

ผู้ประกอบการ : Feltech Manufacturing Co., Ltd.

Advanced Glasstiles

ผู้ประกอบการ : Advanced Stainless Co. Ltd.

AGORA พลาสติกรีไซเคิล

ผู้ประกอบการ : หจก.รักชาติ พาณิชย์

ALPOLIC/fr

ผู้ประกอบการ : B.F.M. Co., Ltd.

Aluminum Scrap Laminated Glass

ผู้ประกอบการ : Thai Techno Glass Group PLC.

ANTIQUE COLORS

ผู้ประกอบการ : DEESAWAT Industries Co., Ltd.