BUYCOTT
Technology & Innovation

BUYCOTT

  • 01 Mar 2014
  • 2148
buycott1024.jpg

เมื่อระบบเศรษฐกิจแบบบริโภคนิยมขยายตัวสู่ทุกอณูของการดำรงชีวิตอย่างรวดเร็ว รอบตัวเต็มไปด้วยโฆษณาชวนเชื่อที่โน้มน้าวและเร่งเร้าการจับจ่ายใช้สอย การแข่งขันทางการตลาดที่เข้มข้นนี้ แม้จะช่วยให้ผู้บริโภคเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้สะดวกมากขึ้น แต่อีกด้านหนึ่งก็อาจทำให้ผู้บริโภคตกหลุมพลางของความรวดเร็วและปริมาณอันมหาศาลของข้อมูลข่าวสารนั้นเสียเอง     

ไม่ว่าจะเป็นวาทกรรมทางการตลาดในการโจมตีคู่แข่งขัน การบิดเบือนข้อเท็จเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ หรือการปกปิดข้อมูลสำคัญที่ผู้บริโภคควรจะทราบ จนนำไปสู่การสูญเสียโอกาสในการทบทวนหรือไตร่ตรองให้แน่ใจก่อนควักกระเป๋าจ่ายเงิน  ผู้บริโภคในวันนี้จึงเป็นเสมือนตัวประกันท่ามกลางอาวุธทางการตลาดที่ไม่รู้จบและยากที่จะตรวจสอบความจริง

ด้วยเหตุผลเหล่านี้ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของ “บายคอต (Buycott)” แอพพลิเคชั่นตัวช่วยของผู้บริโภคที่ช่วยให้เราแน่ใจได้ว่าทุกบาททุกสตาค์ที่ใช้ออกจ่ายไปนั้นคุ้มค่าและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่แท้จริง โดยแอพฯ ดังกล่าวจะทำหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลสำคัญของผลิตภัณฑ์รวมไปถึงบริษัทผู้ผลิต ว่าสินค้าหรือตราสินค้านั้นๆ มีความน่าเชื่อถือไว้วางใจได้หรือไม่ หรือผลิตภัณฑ์นั้นๆ ได้พยายามใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายเพื่อการโฆษณาที่เกินจริงหรือไม่ ฯลฯ ด้วยรูปแบบการทำงานที่ง่าย ไม่ซับซ้อน เพียงแต่สแกนบาร์โค้ดที่ติดอยู่บนผลิตภัณฑ์ ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นั้นๆ ก็จะปรากฏ ตั้งแต่ข้อมูลว่าใครเป็นเจ้าของ บริษัทแม่คือใคร และบริษัทนั้นๆ เคยทำผิดเงื่อนไขทางกฎหมาย ศีลธรรม หรือมีกลยุทธ์ทางการตลาดที่ไม่เป็นที่ยอมรับมาก่อนหรือไม่ เช่น การใช้แรงงานเด็กอย่างผิดกฎหมาย มีส่วนผสมของสารต้องห้าม โรงงานปล่อยน้ำเสียหรือสร้างมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม หรือมีส่วนผสมของพืชที่ผ่านการตัดแต่งพันธุกรรม

Buycott-2.jpg

สิ่งที่บายคอตทำคือสิ่งที่ตรงกันข้ามกับการ “บอยคอต (boycott)” หรือการต่อต้าน  แต่เป็นรูปแบบกระบวนการทำงานที่ไม่ได้ใช้การต่อต้าน แต่คือการตรวจสอบข้อมูลและข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านเพื่อช่วยให้ผู้บริโภคไม่ยึดติดอยู่กับความเชื่อเดิมๆ หากต้องแน่ใจว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เรากำลังจะบริโภคนั้นตรงกับความต้องการที่แท้จริงหรือไม่ ทั้งยังช่วยให้ได้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ที่เลือกซื้อหรือใช้ไม่ขัดแย้งกับความต้องการของตนเองจริงๆ เช่น จะไม่สนับสนุนสินค้าที่ผลิตจากแรงงานเด็ก ไม่ซื้อผลิตภัณฑ์ที่เจ้าของบริษัทหลีกเลี่ยงภาษี และไม่อยากตกเป็นเหยื่อของผลิตภัณฑ์ที่โฆษณาเกินความจริง เป็นต้น

แคมเปญที่เคลื่อนไหวอยู่ในเครือข่ายการกระจายข้อมูลของบายคอตยังครอบคลุมไปถึงหลายๆ พื้นที่ของชีวิตและสังคม เช่น สิทธิมนุษยชน การค้าแรงงานเด็ก เพศที่สาม  สิ่งแวดล้อม การอพยพโยกย้ายถิ่นฐาน การศึกษา อาชญากรรม คดีความทางเศรษฐกิจ การรับผิดชอบต่อสังคม และทหารผ่านศึก ซึ่งสิ่งที่อยู่เบื้องหลังการทำงานของแอพพลิเคชั่นเล็กๆ แต่ทรงภูมินี้ คือคลังข้อมูลและเครือข่ายอันเข้มแข็งของหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งน่าจะเพียงพอที่จะใช้เป็นหลักประกันทางความคิดได้ว่า การตรวจสอบนั้นมีพลังมากกว่าการต่อต้าน 

App Store: Buycott - Barcode Scanner & Grocery Store Shopping Bar Code Reader

Google Play: Buycott - Barcode Scanner Vote

เรื่อง: ศภิสรา เข็มทอง

ที่มา
buycott.com
บทความ "Top 10 Global Consumer Trends for 2014" (13 มกราคม 2014) จาก Euromonitor International