image
Technology & Innovation

เสียงนกปลอมช่วยประชากรนกให้รอดจากการสูญพันธุ์

  • 06 Nov 2019
  • 7515

จะดีแค่ไหน ถ้าสัตว์ต่าง ๆ จะมีระบบการเตือนภัยเมื่อมีภัยพิบัติเป็นของตัวเอง เหมือนอย่างที่มนุษย์ได้ประดิษฐ์คิดค้นระบบเตือนภัยและการป้องกันเพื่อรองรับกับสถานการณ์ไม่คาดฝัน โดยเฉพาะเมื่อเครื่องมือนั้นสามารถสื่อสารกับบรรดาสรรพสัตว์ได้เข้าใจด้วยวิธีง่าย ๆ อย่างการใช้ ‘เสียง’

เมื่อไม่นานมานี้ ได้มีการประดิษฐ์เสียงที่เลียนมาจากเสียงร้องของนก เพื่อใช้ในการสื่อสารเตือนภัยให้แก่บรรดานกทั้งหลายในกรุงลอนดอน โดยเสียงนกร้องสังเคราะห์นี้ถูกคิดค้นขึ้นโดย อเล็กซานดรา เดซี กินส์เบิร์ก (Alexandra Daisy Ginsberg) ศิลปินที่ทำงานด้านวิทยาศาสตร์ในบริษัทเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ เธอกล่าวว่า “ชีวิตของนกนั้นต้องตกอยู่ภายใต้ภาวะกดดันจากการใช้ชีวิตสังคมเมืองของมนุษย์ เนื่องจากเสียงรบกวนต่างในเมืองที่มากเกินไป” 

โดยปกติแล้ว เสียงร้องของนกนั้นมีความสำคัญต่อการใช้ชีวิตของสัตว์ประเภทนี้เป็นอย่างมาก เพราะนกจะใช้เสียงในการดำรงชีวิต ทั้งการร้องเตือนภัย การใช้เสียงเพื่อหาคู่ หรือแม้กระทั่งใช้เสียงในการแสดงความเป็นเจ้าของอาณาเขตของตัวเอง แต่มลภาวะทางเสียงที่เกิดขึ้นในเมืองกลับส่งผลให้ประชากรของนกลดลง เนื่องจากการสื่อสารของนกถูกรบกวนจนเกิดความสับสนในการสื่อสาร และส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตอย่างปกติสุขของประชากรนกในที่สุด

อุปกรณ์เลียนเสียงนกดังกล่าวได้รับการออกแบบโดย คริส ทิมป์สัน (Chris Timpson) ศิลปินจาก Aurelia Soundworks ที่ได้ทำการรวบรวมและบันทึกเสียงนกจริงก่อนจะนำเสียงต่าง มาจำแนกแยกประเภทของนก และสร้างเสียงนกสังเคราะห์เพื่อตอบกลับและสื่อสารกับนกในธรรมชาติได้อย่างถูกต้อง โดยเริ่มจากเสียงของกลุ่มนกกางเขน (Redstart) ที่ปกติจะเป็นนกกลุ่มแรก ที่ส่งเสียงเพื่อระบุตำแหน่งของตัวเองให้นกตัวอื่นรับรู้ ก่อนที่นกตัวอื่น ๆ จะส่งเสียงตอบกลับไป โดยในการทดลองนี้ กินส์เบิร์กจะใช้อุปกรณ์ที่คิดค้นขึ้นมาใหม่นี้เพื่อส่งเสียงตอบกลับและเฝ้ารอดูปฏิกิริยาของนกตัวอื่นแทน โดยเธอเชื่อว่าหากอุปกรณ์เลียนเสียงนกนี้ใช้ได้ดีเทียบเท่าเสียงนกร้องในธรรมชาติ จะเป็นการช่วยดำรงเผ่าพันธุ์ของพวกมันในการอาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ได้ต่อไป

ในปีนี้หน่วยงานเพื่อการปกป้องและดูแลนกอย่าง The Royal Society for the Protection of Birds (RSPB) ได้เผยว่า จำนวนของนกในเกาะอังกฤษลดลงถึง 40 ล้านตัวในช่วงเวลา 50 ปีที่ผ่านมา การลดลงของประชากรนกอย่างน่าใจหายนี้ สะท้อนให้เห็นว่าโปรเจ็กต์ของกินส์เบิร์กจะทำให้ผู้คนได้หันมาสนใจ และมองเห็นผลกระทบของปัญหานี้มากขึ้น

ที่มาภาพ : Charlota Blunarova/Unsplash

ที่มา : บทความ “Artist creates deepfake birdsong to highlight threat to dawn chorus” (20 ตุลาคม 2019) โดย Dalya Alberge จาก theguardian.com

เรื่อง : ภีร์รา ดิษฐากรณ์