อยู่ยากแต่อยู่ได้…ด้วยนวัตกรรมทางเลือกที่ออกแบบมาเพื่อให้มนุษย์อยู่ง่ายขึ้น
Technology & Innovation

อยู่ยากแต่อยู่ได้…ด้วยนวัตกรรมทางเลือกที่ออกแบบมาเพื่อให้มนุษย์อยู่ง่ายขึ้น

  • 28 Dec 2020
  • 1640

หลากหลายความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งภาวะโลกร้อน ฝุ่นควัน รวมไปถึงมลพิษจากอุตสาหกรรม อาจส่งผลให้มนุษย์มีภาวะความเครียดสะสมได้โดยไม่รู้ตัว และด้วยความท้าทายเหล่านี้กลับยิ่งเป็นอัตราเร่งในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ให้ผู้ใช้งานดำเนินชีวิตประจำวันได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 

• ออกแดดปลอดภัยกว่าที่เคยด้วย “LogicInk UV” จาก LogicInk Corporation ที่สามารถบ่งบอกระดับความเข้มและปริมาณรังสียูวีที่สะสมอยู่บนผิวหนัง ด้วยเทคโนโลยีหมึกพิมพ์ที่จะเปลี่ยนสีเมื่อได้รับการกระตุ้นด้วยรังสียูวีในปริมาณต่าง ๆ โดยไม่ต้องอาศัยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับการออกแบบให้พกพาและใช้งานง่ายด้วยรูปแบบของ “แทททู” (Tattoo) โดยสีของแทททูจะค่อย ๆ เปลี่ยนไปเพื่อเตือนให้ผู้ใช้งานทราบถึงปริมาณรังสียูวีที่ได้รับ ซึ่งนอกจากการตรวจวัดปริมาณรังสียูวี ทางบริษัทยังได้พัฒนาแทททูที่ใช้หลักการทำงานเดียวกันเพื่อตรวจวัดสิ่งอื่น ๆ เช่น ปริมาณฝุ่นควันขนาดเล็ก PM2.5 ระดับความชุ่มชื้นของร่างกาย ระดับแอลกอฮอล์ในเส้นเลือด หรือแม้แต่การตรวจวัดปริมาณการรับคลื่นแสงที่อาจมีผลกระทบต่อผิวหนังหรือดวงตา (เช่น แสงสีฟ้าจากจออิเล็กทรอนิกส์) ได้อีกด้วย

• สูดอากาศอย่างมั่นใจด้วยนวัตกรรมผ้าฟอกอากาศ “The Breath®” จาก Anemotech ผ้าที่สามารถดูดซับและสลายโมเลกุลของสารก่อมลพิษจากสภาพแวดล้อมทั้งในและนอกอาคาร ประกอบไปด้วยวัสดุ 3 ชั้น มีชั้นผิวสองชั้นผลิตจากโพลิเอสเตอร์เคลือบซิงค์และเงิน และชั้นตาข่ายคาร์บอน ซึ่งวัสดุทั้ง 3 ชั้นนี้จะทำงานร่วมกันในการกำจัดสิ่งสกปรกได้รอบทิศทาง เมื่อมีอากาศไหลผ่านชั้นตาข่าย เหล่าโมเลกุลขนาดนาโนภายในชั้นแกนนี้จะคอยดักจับโมเลกุลของสารก่อมลพิษ เช่น สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย มลพิษอากาศ ไนโตรเจนออกไซด์ ซัลเฟอร์ออกไซด์ และโอโซน แม้จะใช้เพียงพื้นที่เล็กก็ยังช่วยลดจำนวนแบคทีเรียในอากาศเมื่อมาสัมผัสกับเส้นใยได้อย่างเป็นระบบ วัสดุนี้ไม่เพียงช่วยป้องกันและลดกลิ่นอับเท่านั้น แต่ยังช่วยดูดซับและกำจัดสารระเหยที่ไม่พึงประสงค์ พร้อมทั้งดูดซับเสียงได้ด้วย อากาศที่ไหลเวียนอยู่จึงสะอาดและหายใจเข้าได้อย่างปลอดภัย นับเป็นการฟอกอากาศได้โดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า วัสดุนี้ยังนำไปพิมพ์ได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังโดยใช้หมึกสูตรน้ำ เหมาะสำหรับใช้ปิดพื้นผิวภายในอาคาร ทำเฟอร์นิเจอร์สำนักงานในพื้นที่พักอาศัย โรงแรม โรงเรียน หรือทำป้ายโฆษณา ป้ายประกาศ หรือใช้ในงานสถาปัตยกรรม

• เปลี่ยนบ้านให้เป็นพื้นที่พักผ่อนอย่างเต็มรูปแบบ ด้วย “P+ Emotions” จาก Bloomati นวัตกรรมการเคลือบผิวผ้าที่ผลิตจากเซรามิกและแร่ธาตุธรรมชาติ มีส่วนช่วยลดอาการอ่อนล้าและช่วยบำรุงสุขภาพจากสภาวะที่รายล้อมไปด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และมีประจุบวกสะสมในปริมาณสูง ซึ่งส่งผลให้เกิดความเหนื่อยล้าและความเครียดสูงขึ้น โดย P+ Emotions จะทำหน้าที่สร้างอนุภาคประจุลบที่มีคุณสมบัติลดความเครียดและความเหนื่อยล้าจากกิจวัตรประจำวัน และยังมีสารเคลือบ “Top Energy” ซึ่งมีกาแฟเป็นองค์ประกอบพื้นฐาน ช่วยกระตุ้นสมาธิและเพิ่มประสิทธิภาพทางกายภาพ รวมทั้งช่วยเร่งการฟื้นฟูระบบต่าง ๆ ตามธรรมชาติด้วย สารเคลือบผิวเหล่านี้ใช้ได้กับเส้นใยทุกประเภท ทั้งธรรมชาติ สังเคราะห์ และเส้นใยผสม เหมาะนำไปทำเครื่องแต่งกายที่สวมสัมผัสกับผิวหนังหรือสิ่งทอตกแต่งบ้านต่างๆ 

ถึงแม้ว่านวัตกรรมเหล่านี้จะถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้มนุษย์ใช้ชีวิตท่ามกลางสภาพแวดล้อมอันโหดร้ายในปัจจุบันได้สะดวกมาขึ้นเพียงใด แต่อย่าลืมว่าการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนมากที่สุดก็คือ การที่เราทุกคนนั้นร่วมมือกันปรับแนวความคิด และลงมือดูแลรักษาธรรมชาติให้อยู่ต่อไปได้อีกตราบนานเท่านาน 

ที่มาภาพ : Material ConneXion®

ที่มา : “MC8785-01 LogicInk UV MC9209-01 The Breath® และ MC10867-02 P+ Emotions and Top Energy” จากฐานข้อมูลวัสดุออนไลน์ Material ConneXion®

สามารถสืบค้นและพบกับตัวอย่างนวัตกรรมวัสดุระดับโลกเพิ่มเติมได้ที่ชั้น 2 ห้อง Material & Design Innovation Center (MDIC), TCDC กรุงเทพฯ 

เรื่อง : มนต์นภา ลัภนพรวงศ์