“AIR INK” หมึกพิมพ์จากมลพิษทางอากาศ
Technology & Innovation

“AIR INK” หมึกพิมพ์จากมลพิษทางอากาศ

  • 17 Jul 2021
  • 150

เมื่อมนุษย์ต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นกระแสดิจิทัลที่เข้ามามีบทบาทต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะในเรื่องของ “บิตคอยน์ (Bitcoin)” สกุลเงินดิจิทัลแรกสำหรับใช้แลกเปลี่ยนสินทรัพย์ที่มีมูลค่ามหาศาล และด้วยความน่าสนใจของการแลกเปลี่ยนโดยไม่ต้องผ่านตัวกลาง ทำให้หลายคนเริ่มลงทุนในศาสตร์นี้มากขึ้น และแน่นอนว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ถูกใช้ไปอย่างไม่รอบคอบนั้น ย่อมแลกมาด้วยผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงอย่างปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จำนวนมากที่ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศ ก่อให้เกิดปัญหาโลกร้อน นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่อง เช่น การเติบโตของจำนวนประชากร โรงงานอุตสาหกรรมและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีต่าง ๆ ล้วนเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ ส่งผลให้เกิดวิกฤติสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงมลภาวะจากอนุภาคฝุ่น PM2.5  

“AIR INK” (MC# 8055-01) นวัตกรรมหมึกสำหรับงานศิลป์ชนิดแรกที่ผลิตจากมลภาวะทางอากาศทั้งหมด แทนที่สารพิษเหล่านี้จะถูกสูดหายใจเข้าสู่ปอดของคน หรือปนเปื้อนในแหล่งน้ำหรือผืนดิน ก็กลับถูกนำมาแปรรูปเพื่อใช้ในงานศิลปะ ผลิตโดยใช้อุปกรณ์ต้นแบบชื่อว่า KAALINK™ ที่พัฒนาขึ้นเพื่อทำหน้าที่กักเก็บควันพิษที่ปล่อยจากท่อไอเสียโดยตรงหรือจากสภาพแวดล้อมโดยรอบ เช่น เครื่องยนต์ดีเซล โรงงานอุตสาหกรรม และแหล่งมลพิษอื่นๆ ถูกทำให้มีอนุภาคขนาดเล็กและบริสุทธิ์ ผ่านกระบวนการทางเคมีเพื่อผลิตเป็นหมึกและสีชนิดต่าง ๆ ปัจจุบันมีจำหน่ายในรูปแบบหมึกและปากกามาร์คเกอร์หัวกลม ใช้ได้กับงานศิลปะและงานพิมพ์ลงบนเครื่องแต่งกาย

แม้ว่าเทคโนโลยีนี้ บางส่วนจะยังอยู่ในขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาระดับสูง แต่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งการนำเอาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมมาจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนในอนาคต

สามารถสืบค้นข้อมูลวัสดุและนวัตกรรมเพิ่มเติมได้ที่
www.tcdcmaterial.com
www.materialconnexion.online

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
E-mail : Infomaterials@cea.or.th
Line Official : @TCDC

ภาพจาก : www.facebook.com/graviky

เรื่อง :  ศิครินทร์  มิลินทสูต