“ThermoReal” อุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริกอัจฉริยะเพื่อเทคโนโลยี AR / VR
Technology & Innovation

“ThermoReal” อุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริกอัจฉริยะเพื่อเทคโนโลยี AR / VR

  • 09 Nov 2021
  • 364

เมื่อ “ โลกเสมือนจริง ” กำลังเป็นเรื่องสนุก เทคโนโลยี AR/VR เริ่มเข้ามามีบทบาทในชีวิตเรามากขึ้น ทั้งในเรื่องการศึกษา การแพทย์ วงการเกมส์ การโฆษณา หรืออุตสาหกรรมภาพยนตร์ ที่ทำให้ผู้ชมได้มีส่วนร่วมไปกับกิจกรรมต่างๆ ทั้งด้านการมองเห็นแบบ 360 องศา หรือการสร้างบรรยากาศโดยรอบเพื่อตอบสนองกับประสาทสัมผัสทั้ง 5  ของเรา อย่างการมองเห็น ได้กลิ่นหรือรส  ได้ยินเสียง หรือแม้แต่การสัมผัส ส่งผลเป็นอย่างยิ่งต่อความรู้สึกนึกคิดและอารมณ์ในขณะนั้น 

อุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริกแผ่นบาง (Flexible Thermoelectric Device) หรือ TED MC#9251-01 โดยบริษัทสตาร์ทอัพในประเทศเกาหลีใต้ TEGway Co,.Ltd ทำหน้าที่แปลงมวลความร้อนให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้า และในทางกลับกันก็ยังสามารถเป็นอุปกรณ์ที่สามารถเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานความร้อนหรือทำความเย็นได้เช่นเดียวกัน ผลิตจากโพลิเมอร์อ่อนตัวที่ออกแบบรูปทรงได้อิสระ โดยไม่สูญเสียประสิทธิภาพดั้งเดิมไป วัสดุนี้สามารถรับการดัดงอได้มากถึง 10,000 ครั้ง นำมาผลิตเป็น ThermoReal® ระบบสัมผัสที่ใช้ใน VR/AR ซึ่งจะสร้างประสบการณ์ให้ผู้ชมได้รับความรู้สึกทางอุณหภูมิ ทั้งร้อนและเย็นได้พร้อมกันในอุปกรณ์ต่างๆ บนพื้นผิวเดียวกัน โดยครอบคลุมช่วงอุณหภูมิตั้งแต่ 4 - 40 องศาเซลเซียส ซึ่งหากจำลองการหยิกที่ผิวหนัง จะทำให้รู้สึกเจ็บปวดได้เสมือนจริง จากการลดอุณหภูมิให้เย็นจัด สามารถนำไปผลิตร่วมกับอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างจอยสติ๊ก ถุงมือ หรือเก้าอี้ เพื่อให้ผู้ใช้งานได้เข้าถึงประสบการณ์ AR/VR แนวใหม่

ที่มาภาพ :   Material ConneXion® , https://www.engadget.com, https://www.roadtovr.com/และ http://thermoreal.com

ที่มาเนื้อหา : “MC 9251-01 Flexible Thermoelectric Device”  จากฐานข้อมูลวัสดุออนไลน์ Material ConneXion®   และ บทความ “ ThermoReal lets you feel heat , cold and even pain in VR and AR” จาก https://www.engadget.com  

เรื่อง : ศิครินทร์ มิลินทสูต