ทำความรู้จัก “Celour ” นวัตกรรมสีจากเศษคอนกรีตรีไซเคิล  ที่ช่วยดักก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ
Technology & Innovation

ทำความรู้จัก “Celour ” นวัตกรรมสีจากเศษคอนกรีตรีไซเคิล ที่ช่วยดักก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ

  • 17 Dec 2021
  • 1184

ก๊าซเรือนกระจกอย่างคาร์บอนไดออกไซด์นั้น มาจากการเผาผลาญก๊าซ  น้ำมัน และถ่านหิน จากภาคครัวเรือน โรงงาน และการขนส่ง ส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อน อุณหภูมิของโลกที่ค่อย ๆ ไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้ผู้คนทั่วโลกตระหนักถึงผลกระทบและพยายามคิดค้นนวัตกรรมต่าง ๆ รวมถึงปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตเพื่อให้ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติน้อยลง รวมถึงเพิ่มวิธีการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ให้มากขึ้น

Kukbong Kim บัณฑิตด้านการออกแบบจากประเทศเกาหลีใต้ ได้คิดค้นนวัตกรรมสีทาบ้าน "Celour" เป็นสีดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ผลิตโดยการนำเศษคอนกรีตรีไซเคิลมาบดเป็นผง ผสมกับสารยึดเกาะ น้ำ และเม็ดสี โดยปกติแล้วคอนกรีตจะถูกทำลายโดยการฝังกลบ ทำให้ดินเป็นด่างและส่งผลเสียต่อระบบนิเวศในท้องถิ่น สีทานี้ผ่านกระบวนการทางเคมีที่เรียกว่า Mineral Carbonation ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อสีทำปฏิกิริยากับคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศโดยรอบ สีนี้จึงสามารถลดการปล่อยและดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ โดยสามารถกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ได้ที่ 27 กรัมต่อสีที่ใช้ 135 กรัม สามารถใช้ได้ทั้งในอาคารและที่แจ้ง ระยะเวลาที่สีสามารถกักเก็บได้นั้น ขึ้นอยู่กับการจัดการสีหลังจากที่ไม่ต้องการใช้แล้ว คาร์บอนไดออกไซด์จะถูกกักไว้ได้เป็นพันปี เว้นแต่ว่าสีนั้นได้รับความร้อนจัดจนปฏิกิริยาทางเคมีของคาร์บอเนตเปลี่ยนแปลงไป 

วัสดุนี้แม้จะยังอยู่ในขั้นตอนของการพัฒนา แต่ก็เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่ช่วยโลกไปพร้อม ๆ กับพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนด้วย

 

ที่มาของเนื้อหา : 

บทความ “โลกร้อน : การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (net zero) คืออะไร ไทยสัญญาโลกไว้ว่าอย่างไร” จาก https://www.bbc.com
บทความ “Carbon-capturing Celour paint allows anyone to "participate in CO2 removal in their daily lives" จาก https://www.dezeen.com 

 

ที่มาภาพ : https://www.dezeen.com

เรื่อง : ศิครินทร์ มิลินทสูต