บทความ


B
B
  • 05 Oct 2011
  • 54641 คน

เทรนด์การตกแต่งร้านค้าปลีก (Retail environments) จากวัสดุ 5 ประเภท

เทคโนโลยีและวัสดุใหม่ๆ สามารถยกระดับสภาพแวดล้อมของร้านค้าปลีก และดัดแปลงให้เข้ากับผู้บริโภคได้
B
  • 13 Sep 2011
  • 56705 คน

ที่พักอาศัยทำจากผ้าใบคอนกรีต (Concrete Canvas)

บทความนี้อยู่ในหมวด “วัสดุล้ำยุค” โดย Material ConneXion® Bangkok
B
  • 09 Jul 2009
  • 15446 คน

แกรนิตแก้ว “แก้วสิงห์” : งานออกแบบเพิ่มมูลค่าให้ขยะขวดแก้ว

แกรนิตแก้ว “แก้วสิงห์” : งานออกแบบเพิ่มมูลค่าให้ขยะขวดแก้ว
B
  • 11 Jun 2009
  • 22469 คน

ภาชนะจากสารพัด “ใบ” ในยุคโลกร้อน

ภาชนะจากสารพัด “ใบ” ในยุคโลกร้อน
B
  • 27 Jun 2008
  • 13502 คน

การรีไซเคิลกล่องนม เพื่อเรา เพื่อธรรมชาติ เพื่อโลก

การรีไซเคิลกล่องนม เพื่อเรา เพื่อธรรมชาติ เพื่อโลก