บทความ

  • 21 Apr 2014
  • 30978 คน

Shigeru Ban: จากแกนกระดาษ สู่สถาปัตย์เพื่อโลก

วัสดุที่คุณไม่เคยนึกถึงมาก่อน อาจก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่คาดไม่ถึงเช่นกัน …
  • 18 Mar 2014
  • 23059 คน

คุณค่าที่ (วัสดุ) คู่ควร

บทความนี้อยู่ในหมวด “วัสดุล้ำยุค” โดย Material ConneXion® Bangkok
  • 28 Feb 2014
  • 6523 คน

พลาสติกทดแทนจากพืช... การปรับตัวเพื่อโลก

การค้นคว้าและผลิตพลาสติกชนิดใหม่ที่เรียกว่า “พลาสติกชีวภาพ (bioplastic)” หรือ “พลาสติกชีวภาพที่ย่อยสลายได้ (biodegradable plastic)”
  • 05 Feb 2014
  • 22375 คน

เซลลูโลสกับจานที่ไม่มีวันเปื้อน

เครื่องล้างจานที่ว่าทันสมัยที่สุดอาจตกเทรนด์ เมื่อสตูดิโอออกแบบ Tomorrow Machine ประเทศสวีเดน ได้คิดค้น ‘จานที่ทำความสะอาดตัวเองได้’
  • 31 Dec 2013
  • 4013 คน

MATERIALS IN CONSERVATION

วัสดุถือเป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งที่จะคงผลงานล้ำค่าต่างๆ ให้คงอยู่ยาวนาน