บทความ

B
B
  • 21 Apr 2014
  • 14540 คน

Shigeru Ban: จากแกนกระดาษ สู่สถาปัตย์เพื่อโลก

วัสดุที่คุณไม่เคยนึกถึงมาก่อน อาจก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่คาดไม่ถึงเช่นกัน …
B
  • 18 Mar 2014
  • 10895 คน

คุณค่าที่ (วัสดุ) คู่ควร

บทความนี้อยู่ในหมวด “วัสดุล้ำยุค” โดย Material ConneXion® Bangkok
B
  • 28 Feb 2014
  • 1964 คน

พลาสติกทดแทนจากพืช... การปรับตัวเพื่อโลก

การค้นคว้าและผลิตพลาสติกชนิดใหม่ที่เรียกว่า “พลาสติกชีวภาพ (bioplastic)” หรือ “พลาสติกชีวภาพที่ย่อยสลายได้ (biodegradable plastic)”
B
  • 18 Feb 2014
  • 9388 คน

ไบโอพลาสติกสุดบรรเจิด: มันฝรั่งและปูคือวัสดุที่ใช้ผลิตอุปกรณ์ไฮเทคในอนาคต

บทความนี้อยู่ในหมวด “วัสดุล้ำยุค” โดย Material ConneXion® Bangkok