บทความ

  • 21 Apr 2014
  • 15359 คน

Shigeru Ban: จากแกนกระดาษ สู่สถาปัตย์เพื่อโลก

วัสดุที่คุณไม่เคยนึกถึงมาก่อน อาจก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่คาดไม่ถึงเช่นกัน …