บทความ

 • 01 Feb 2015
 • 3397 คน

Material for Wearable Device

Wearable Device คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยเก็บข้อมูลการออกกำลังกาย เพื่อนำไปวิเคราะห์ผ่านตัวแอพพลิเคชันแล้วสรุปออกมาเป็นข้อมูล มีขนาดเล็ก พกพาหรือสวมใส่ได้ และยังสร้างสรรค์เป็นสินค้าคอลเล็กชั่นพิเศษได้อีกด้วย
 • 01 Feb 2015
 • 2735 คน

KNEWTON: หลักสูตรความฉลาดแบบฉบับโลกดิจิทัล

มนุษย์ในยุคศตวรรษที่ 21 จะมีทางลัดในการพิชิตความเป็นเลิศทางวิชาการด้วยโปรแกรมการเรียนออนไลน์นิวตันที่ออกแบบหลักสูตรเฉพาะเพื่อผู้เรียนด้วยความเชื่อที่ว่าทุกคนล้วนเกิดการเรียนรู้ได้แตกต่างกัน
 • 23 Jan 2015
 • 10455 คน

3D Printing กับแนวโน้มวัสดุใหม่ที่ไม่ใช่แค่พลาสติก

ปฏิวัติโลกการผลิตยุคใหม่ “การพิมพ์สามมิติ กับวัสดุที่ไร้ขีดจำกัด” พลิกโอกาสให้ธุรกิจที่ก้าวก่อน
 • 22 Jan 2015
 • 13076 คน

Digital Manufacturing : ธุรกิจศตวรรษที่ 21 กับระบบการผลิตแห่งอนาคต

ระบบการผลิตแบบใหม่ ที่ดีไซเนอร์ หรือ วิศวกร จะไม่ถูกจำกัดให้ต้องทำงานภายใต้กฏเกณฑ์ของ “พื้นที่” และ “จำนวน” อีกต่อไป
 • 01 Jan 2015
 • 9946 คน

นวัตกรรมวัสดุทางการแพทย์

เพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพโดยตรง นวัตกรรมด้านการแพทย์จึงได้รับความสนใจจากผู้คนทั่วโลก และประเทศไทยเองก็พยายามผลักดันอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้เป็นอุตสาหกรรมเพื่ออนาคตเช่นกัน
 • 26 Dec 2014
 • 24471 คน

Cryonics: วิวัฒนาการแห่งทศวรรษหน้า

บทความนี้อยู่ในหมวด“วัสดุล้ำยุค” โดย Material ConneXion® Bangkok
 • 28 Sep 2014
 • 14492 คน

สมาร์ทโฟนอักษรเบรลล์เครื่องแรกของโลก

ในยุคที่สมาร์ทโฟนแทบจะเรียกได้ว่าเป็นอวัยวะชิ้นที่ 33 ของมนุษย์ แต่ยังมีคนที่มีบางกลุ่มที่ไม่เคยได้สัมผัสถึงประโยชน์ของสมาร์ทโฟนเหล่านี้เลย....