ดูปองท์ เพอร์ฟอร์แมนซ์ สเปเชียลตี้ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด

  • บริษัท ดูปองท์ เพอร์ฟอร์แมนซ์ สเปเชียลตี้ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด ชั้น 7 อาคารเอ็ม.ไทย ทาวเวอร์ ออลซีซันส์ เพลส 87 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
  • วันจันทร์ - วันศุกร์ 09:00 - 17:00 น.
  • ประเทศ : ไทย
  • ที่อยู่ : บริษัท ดูปองท์ เพอร์ฟอร์แมนซ์ สเปเชียลตี้ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด ชั้น 7 อาคารเอ็ม.ไทย ทาวเวอร์ ออลซีซันส์ เพลส 87 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
  • จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
  • ติดต่อ : พธินี เลิศศิลป์ (แหม่ม)
  • โทร: +(66) 081 556 4226 
  • เว็บไซต์ : https://www.dupont.com/tyvekdesign.html
  • ติดต่อผู้ประกอบการ

Share :

วัสดุทั้งหมดภายในร้าน