โฮลซัม แล็บ

  • 139 ซอยเจริญนคร 18 ถนนเจริญนคร บางลำภูล่าง คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
  • ทุกวัน
  • Facebook : Wholesome Lab
  • ประเทศ : ไทย
  • ที่อยู่ : 139 ซอยเจริญนคร 18 ถนนเจริญนคร บางลำภูล่าง คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
  • จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
  • ติดต่อ : สิริยุภา เนตรมัย
  • โทร: +(66) 081 297 4697 
  • ติดต่อผู้ประกอบการ

Share :

วัสดุทั้งหมดภายในร้าน