อึ้งฮั่งคิม

ทุกวัน 09:00 - 17:00 น.

วัสดุทั้งหมดภายในร้าน