บริษัท คิว แอนด์ คิว โฮลดิ้ง จำกัด

ผลิตและจำหน่ายแผ่นยางเรซินสำหรับผู้ผลิตรองเท้า เริ่มต้นทำอุตสาหกรรมรองเท้ามาตั้งแต่ยุค 70 ให้บริการทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ผลิตทั้งพื้นยางแครป พื้นยางลายปั๊มพื้นพิเศษ
  • ผลิตและจำหน่ายแผ่นยางเรซินสำหรับผู้ผลิตรองเท้า เริ่มต้นทำอุตสาหกรรมรองเท้ามาตั้งแต่ยุค 70 ให้บริการทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ผลิตทั้งพื้นยางแครป พื้นยางลายปั๊มพื้นพิเศษ
  • จันทร์ - เสาร์ 08:00 - 17:00 น.

Share :

วัสดุทั้งหมดภายในร้าน