บริษัท สตาร์โพลีเมอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ผลิตชิ้นส่วนพลาสติกคุณภาพสูงด้วยกระบวนการฉีดพลาสติก(PlasticInjetion)และเทคโนโลยีที่ทันสมัย สินค้าของบริษัท ได้แก่ ชิ้นส่วนรถยนต์ ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์กีฬา เครื่องใช้ไฟฟ้า
  • ผลิตชิ้นส่วนพลาสติกคุณภาพสูงด้วยกระบวนการฉีดพลาสติก(PlasticInjetion)และเทคโนโลยีที่ทันสมัย สินค้าของบริษัท ได้แก่ ชิ้นส่วนรถยนต์ ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์กีฬา เครื่องใช้ไฟฟ้า
  • จันทร์ - เสาร์ 09:00 - 17:00 น.

Share :

วัสดุทั้งหมดภายในร้าน