วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเฟอร์นิเจอร์บ้านสวนส้ม

<p>บ้านสวนส้มเป็นหมู่บ้านติดชายแดนประเทศกัมพูชา เนื่องจากเป็นจุดผ่อนปรนการค้าชายแดน จึงเป็นช่องทางลำเลียงไม้จากประเทศกัมพูชามาส่งให้โรงงานแปรรูปไม้ในเขตประเทศไทย ที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้านสวนส้มนี้ ประกอบกับไม้ที่นำเข้ามานี้มีราคาถูก ชาวบ้านสวนส้มที่มีฝีมือด้านช่างไม้ และการแกะสลัก จึงได้รวมกันผลิตเฟอร์นิเจอร์จากไม้ชนิดต่าง ๆ เช่นไม้มะค่า, ไม้ประดู่ เป็นต้น</p>
184/1 หมู่5 ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จันทบุรี 22180
จันทร์ - เสาร์ 09:00 - 17:00 น.
  • ประเทศ : ไทย
  • ติดต่อ : คุณจันทร์แรม คำแสน
  • อีเมล :
  • เว็บไซต์ : -

วัสดุทั้งหมดภายในร้าน