กลุ่มจักสานใบลาน บ้านทับลาน

บ้านทับลานเป็นพื้นที่ป่าลานที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดเป็นป่าลานผืนสุดท้ายของประเทศไทย ชาวบ้านนำวัตถุดิบที่ขึ้นตามธรรมชาติในท้องถิ่นอย่างใบลานที่มีสีขาวสะอาดตามธรรมชาติแม้ยังไม่ย้อมสี มีความเหนียว มาผลิตเป็นสินค้าแปรรูปที่น่าสนใจนานาชนิด ได้แก่ ปลาตะเพียน งอบ หมวก กระเป๋าต่างๆ โดยมีลวดลายยอดนิยม คือ ลายขัดและลายดอกพิกุล นอกจากนี้ ยังมี ‘ลายผูกนิลวรรณ’ เป็นลวดลายที่พัฒนาขึ้นโดย คุณนิลวรรรณ ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ผลิตในชุมชน

525 หมู่1 ตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี ปราจีนบุรี 25220
ทุกวัน 08:00 - 20:00 น.
  • ประเทศ : ไทย
  • ติดต่อ : คุณสุจริต ราษดีผิว
  • อีเมล : ba-ilan@hotmail.com 
  • เว็บไซต์ : -