บริษัท เนเจอคอนเนอส์ จำกัด

<p>ผู้ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ มีความชำนาญพิเศษด้านงาน สาน และถักทองานเฟอร์นิเจอร์ หวายเทียม &nbsp;ปัจจุบันได้พัฒนารูปแบบผลงานอย่างหลากหลาย เพื่อให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่ต้องการของตลาด และยอมรับของลูกค้าทุกกลุ่ม นอกจากนี้ยังมีบริการพิเศษ รับออกแบบเฟอร์นิเจอร์เพื่อตอบสนองความ ต้องการของลูกค้าแต่ละราย (Custom made service) ซึ่งทำให้ลูกค้าได้เฟอร์นิเจอร์ที่ลงตัว สวยงาม เหมาะสมกับลักษณะการใช้งาน และการใช้ชีวิตของลูกค้าแต่ละรายอย่างดีที่สุด</p>
285 หมู่8 ตำบลหนองโพรง อำเภอศรีมหาโพธิ์ ปราจีนบุรี 25410
วันจันทร์ - ศุกร์ 09:00 - 17:00 น.