วิสาหกิจชุมชนแปรรูปเสื่อกก บ้านบางพลวง

'เสื่อกกบางพลวง' ก่อตั้งโดย คุณชุ่ม ยะประดิษฐ์  ผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น ‘ช่างหัตถศิลปไทย ภาคกลาง ประเภทเครื่องจักสาน’ ประจำปี 2555 วิสาหกิจที่เป็นศูนย์กลางของชุมชนบ้านพลวง รับสินค้าจากคนในชุมชน และเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายสินค้า เป็นผู้ผลิตสินค้าหัตถกรรมให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐ และบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสูง มีรูปแบบที่ร่วมสมัย และหลากหลาย

49 หมู่ 1 ตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 25150
วันจันทร์ - ศุกร์ 09:00 - 17:00 น.
  • ประเทศ : ไทย
  • ติดต่อ : ชุ่ม ยะประดิษฐ์
  • อีเมล :
  • เว็บไซต์ : -