เกี่ยวกับ วัสดุภาคตะวันออก

S

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอราวัณ ดีไซน์

 • วัสดุภาคตะวันออก , สระแก้ว
 • จันทร์ - เสาร์ 09:30 - 18:00 น.
S

ชมรมผ้าทอมือบ้านปึก (อนุรักษ์ผ้าทออ่างศิลา)

 • วัสดุภาคตะวันออก , ชลบุรี
 • จันทร์ - เสาร์ 09:00 - 17:00 น.
S

บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)

 • วัสดุภาคตะวันออก , ชลบุรี
 • จันทร์ - เสาร์ 08:00 - 17:00 น.
S

วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือคุณยายหง่วน (บ้านมาบหม้อ)

 • วัสดุภาคตะวันออก , ชลบุรี
 • ทุกวัน 09:00 - 17:00 น.
S

บริษัท พิมธา จำกัด

 • วัสดุภาคตะวันออก , ปราจีนบุรี
 • จันทร์ - เสาร์ 09:00 - 17:00 น.
S

บริษัท โชษณ จารุพัชชา จำกัด

 • วัสดุภาคตะวันออก , ชลบุรี
 • -
S

กลุ่มจักสานใบลาน บ้านทับลาน

 • วัสดุภาคตะวันออก , ปราจีนบุรี
 • ทุกวัน 08:00 - 20:00 น.
S

กลุ่มจักสานหมวกกุยเล้ย

 • วัสดุภาคตะวันออก , ฉะเชิงเทรา
 • อาทิตย์ 10:00 - 16:00 น.
S

กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ

 • วัสดุภาคตะวันออก , ฉะเชิงเทรา
 • ทุกวัน 09:00 - 18:00 น.
S

กลุ่มถักกระเป๋าจากเชือกร่ม

 • วัสดุภาคตะวันออก , ฉะเชิงเทรา
 • ทุกวัน 09:00 - 17:00 น.
S

กลุ่มทองเหลืองสานท่าไข่

 • วัสดุภาคตะวันออก , ฉะเชิงเทรา
 • ทุกวัน 09:00 - 17:00 น.
S

กลุ่มสตรีคลองหอทอง

 • วัสดุภาคตะวันออก , ปราจีนบุรี
 • จันทร์ - เสาร์ 09:00 - 17:00 น.