เกี่ยวกับ วัสดุภาคตะวันออก

S

บริษัท บริบูรณ์ คราฟท์ จำกัด

 • วัสดุภาคตะวันออก , ชลบุรี
 • ทุกวัน 09:00 - 17:00 น.
S

โชคเจริญ (จักสาน)

 • วัสดุภาคตะวันออก , ชลบุรี
 • ทุกวัน 09:00 - 17:00 น.
S

ชมรมผ้าทอมือบ้านปึก (อนุรักษ์ผ้าทออ่างศิลา)

 • วัสดุภาคตะวันออก , ชลบุรี
 • จันทร์ - เสาร์ 09:00 - 17:00 น.
S

วิสาหกิจชุมชนกรหัตถศิลป์ไทย

 • วัสดุภาคตะวันออก , ชลบุรี
 • -
S

คชนิลเครื่องหนัง

 • วัสดุภาคตะวันออก , ระยอง
 • ทุกวัน 08:00 - 20:00 น.
S

แอล พี เอ ผ้าไทย (กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปลีลาฝ้าย)

 • วัสดุภาคตะวันออก , ระยอง
 • จันทร์ - เสาร์ 09:00 - 17:00 น.
S

บริษัท โลตัส คริสตัล จำกัด

 • วัสดุภาคตะวันออก , ระยอง
 • จันทร์ - เสาร์ 08:00 - 17:00 น.
S

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสานกระจูดมาบเหลาชะโอน

 • วัสดุภาคตะวันออก , ระยอง
 • ทุกวัน 09:00 - 17:00 น.
S

ศิลปะจากเศษเหล็ก

 • วัสดุภาคตะวันออก , ชลบุรี
 • ทุกวัน 09:00 - 18:00 น.
S

บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)

 • วัสดุภาคตะวันออก , ชลบุรี
 • จันทร์ - เสาร์ 08:00 - 17:00 น.
S

วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือคุณยายหง่วน (บ้านมาบหม้อ)

 • วัสดุภาคตะวันออก , ชลบุรี
 • ทุกวัน 09:00 - 17:00 น.