อโณชาไหมไทย

 • วัสดุภาคตะวันออก , สระแก้ว
 • ทุกวัน 08:00 - 20:00 น.

บริษัท แอ๊บป้าอินดัสตรีส์ จำกัด

 • วัสดุภาคตะวันออก , ฉะเชิงเทรา
 • จันทร์ - เสาร์ 08:00 - 17:00 น.

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปเสื่อกก บ้านบางพลวง

 • วัสดุภาคตะวันออก , ปราจีนบุรี
 • วันจันทร์ - วันศุกร์ 09:00 - 17:00 น.

วิสาหกิจชุมชนบ้านดอกกราย

 • วัสดุภาคตะวันออก , ระยอง
 • ทุกวัน 08:00 - 20:00 น.

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมทอผ้าบ้านอ่างเตย

 • วัสดุภาคตะวันออก , ฉะเชิงเทรา
 • ทุกวัน 08:00 - 20:00 น.

บ้านช้างทูน

 • วัสดุภาคตะวันออก , ตราด
 • ทุกวัน 09:00 - 17:00 น.

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้าทอมือบ้านหนองโกวิทย์

 • วัสดุภาคตะวันออก , สระแก้ว
 • ทุกวัน 09:00 - 17:00 น.

กลุ่มจักสานบ้านโนนสูง

 • วัสดุภาคตะวันออก , สระแก้ว
 • วันจันทร์ - วันศุกร์ 09:00 - 17:00 น.

วิสาหกิจชุมชนศูนย์หัตถกรรมทอเสื่อกกบ้านเสม็ดงาม

 • วัสดุภาคตะวันออก , จันทบุรี
 • ทุกวัน 09:00 - 17:00 น.

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเฟอร์นิเจอร์บ้านสวนส้ม

 • วัสดุภาคตะวันออก , จันทบุรี
 • จันทร์ - เสาร์ 09:00 - 17:00 น.

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเสื่อบ้านท่าแฉลบ

 • วัสดุภาคตะวันออก , จันทบุรี
 • ทุกวัน 09:00 - 17:00 น.

กลุ่มสตรีบ้านถาวรสามัคคี

 • วัสดุภาคตะวันออก , สระแก้ว
 • วันจันทร์ - วันศุกร์ 09:00 - 17:00 น.