กลุ่มจักสานใบลาน บ้านทับลาน

บ้านทับลานเป็นพื้นที่ป่าลานที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดเป็นป่าลานผืนสุดท้ายของประเทศไทย ชาวบ้านนำวัตถุดิบที่ขึ้นตามธรรมชาติในท้องถิ่นอย่างใบลานที่มีสีขาวสะอาดตามธรรมชาติแม้ยังไม่ย้อมสี มีความเหนียว มาผลิตเป็นสินค้าแปรรูปที่น่าสนใจนานาชนิด ได้แก่ ปลาตะเพียน งอบ หมวก กระเป๋าต่างๆ โดยมีลวดลายยอดนิยม คือ ลายขัดและลายดอกพิกุล นอกจากนี้ ยังมี ‘ลายผูกนิลวรรณ’ เป็นลวดลายที่พัฒนาขึ้นโดย คุณนิลวรรรณ ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ผลิตในชุมชน
  • บ้านทับลานเป็นพื้นที่ป่าลานที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดเป็นป่าลานผืนสุดท้ายของประเทศไทย ชาวบ้านนำวัตถุดิบที่ขึ้นตามธรรมชาติในท้องถิ่นอย่างใบลานที่มีสีขาวสะอาดตามธรรมชาติแม้ยังไม่ย้อมสี มีความเหนียว มาผลิตเป็นสินค้าแปรรูปที่น่าสนใจนานาชนิด ได้แก่ ปลาตะเพียน งอบ หมวก กระเป๋าต่างๆ โดยมีลวดลายยอดนิยม คือ ลายขัดและลายดอกพิกุล นอกจากนี้ ยังมี ‘ลายผูกนิลวรรณ’ เป็นลวดลายที่พัฒนาขึ้นโดย คุณนิลวรรรณ ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ผลิตในชุมชน
  • ทุกวัน 08:00 - 20:00 น.
  • Facebook : กลุ่มจักสานใบลาน บ้านทับลาน
  • Line: 321244

Share :

วัสดุทั้งหมดภายในร้าน