บาติก เดอ นารา

59/1 ถนน กะลาพอ ตำบล หาดใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา 90110 จังหวัด ปัตตานี อำเภอ เมือง จังหวัด ปัตตานี 94000
วันจันทร์ - ศุกร์ 09:00 - 17:00 น.
  • ประเทศ : ไทย
  • ติดต่อ : รอวียะ หะยียามา
  • อีเมล : batikdenara@gmail.com 
  • เว็บไซต์ : -

วัสดุทั้งหมดภายในร้าน