วิสาหกิจชุมชนอันดามันบาติก

 • อัตลักษณ์วัสดุถิ่นใต้ , ระนอง
 • วันจันทร์ - วันเสาร์ 08:00 - 19:30 น.

ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน

 • อัตลักษณ์วัสดุถิ่นใต้ , กระบี่
 • วันจันทร์ - วันเสาร์ 09:00 - 16:00 น.

กลุ่มอ่าวมะนาวบาติก

 • อัตลักษณ์วัสดุถิ่นใต้ , นราธิวาส
 • จันทร์ - เสาร์ 09:00 - 18:00 น.

กลุ่มอนุรักษ์มรดกเมืองทักษิณ

 • อัตลักษณ์วัสดุถิ่นใต้ , ภูเก็ต
 • ทุกวัน 10:00 - 20:00 น.

วิสาหกิจชุมชน ผลิตภัณฑ์เตยปาหนันบ้านดุหุน

 • อัตลักษณ์วัสดุถิ่นใต้ , ตรัง
 • ทุกวัน 09:00 - 17:00 น.

วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมจักสานกระจูดบ้านห้วยลึก

 • อัตลักษณ์วัสดุถิ่นใต้ , กรุงเทพมหานคร
 • จันทร์ - เสาร์ 08:00 - 17:00 น.

กลุ่มผลิตเรือหัวโทงจำลองชุมชนบ้านเกาะกลาง

 • อัตลักษณ์วัสดุถิ่นใต้ , กระบี่
 • ทุกวัน 09:00 - 16:30 น.

หมู่บ้านหัตถกรรมบ้านคลองแห-หนองทราย

 • อัตลักษณ์วัสดุถิ่นใต้ , สงขลา
 • ทุกวัน 09:00 - 16:00 น.

กลุ่มผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าวบ้านควนขนุน

 • อัตลักษณ์วัสดุถิ่นใต้ , พัทลุง
 • ทุกวัน 08:00 - 16:00 น.

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านหนังตะลุง สุชาติ ทรัพย์สิน

 • อัตลักษณ์วัสดุถิ่นใต้ , นครศรีธรรมราช
 • ทุกวัน 09:00 - 17:00 น.

กลุ่มผลิตภัณฑ์หางอวนบ้านหน้าทับ

 • อัตลักษณ์วัสดุถิ่นใต้ , นครศรีธรรมราช
 • ทุกวัน 08:00 - 17:00 น.

กลุ่มผ้าทอมือบ้านโตนกลอย

 • อัตลักษณ์วัสดุถิ่นใต้ , ระนอง
 • -