กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านหนองหญ้าปล้อง

กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านหนองหญ้าปล้อง

36 บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ 9 ต.โพนเพ็ก อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
-
  • ประเทศ : ไทย
  • ติดต่อ : ทองเลิศ สอนจันทร์
  • อีเมล : this_destiny@hotmail.com 
  • เว็บไซต์ : -

วัสดุทั้งหมดภายในร้าน