กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านหนองหญ้าปล้อง

กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านหนองหญ้าปล้อง

36 บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ 9 ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี ขอนแก่น 40160
-
  • ประเทศ : ไทย
  • ติดต่อ : ทองเลิศ สอนจันทร์
  • อีเมล : this_destiny@hotmail.com 
  • เว็บไซต์ : -

วัสดุทั้งหมดภายในร้าน