ปาตาเพียร สตูดิโอ จำกัด

จักสานแนวใหม่ ที่มีการผสมผสานวัสดุโลหะและไม้ไผ่เข้าด้วยกัน เป็นเทคนิคที่นักออกแบบได้เข้าไปช่วยเหลือในชุมชน ทําให้งานดูมีความแตกต่างจากงานจักสานทั่วไปในท้องถิ่น เป็นการผสมผสานระหว่างวัสดุหลายชนิดทั้งไม้ ไม้ไผ่ และโลหะ

144 หมู่4 ท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
ทุกวัน 08:00 - 20:00 น.

วัสดุทั้งหมดภายในร้าน