เกี่ยวกับ วัสดุภาคกลาง

S

กลุ่มเชือกกล้วยกระดังงา

 • วัสดุภาคกลาง , สมุทรสงคราม
 • จันทร์ - เสาร์ 09:00 - 17:00 น.
S

กลุ่มทอผ้าบ้านลานไผ่

 • วัสดุภาคกลาง , กำแพงเพชร
 • จันทร์ - เสาร์ 09:00 - 17:00 น.
S

กลุ่มทอผ้ายกมุกลายโบราณ

 • วัสดุภาคกลาง , สระบุรี
 • จันทร์ - เสาร์ 09:00 - 17:00 น.
S

กลุ่มพัฒนาอาชีพวีรไทย

 • วัสดุภาคกลาง , อ่างทอง
 • จันทร์ - เสาร์ 09:00 - 17:00 น.
S

กลุ่มสานเงินสานทอง

 • วัสดุภาคกลาง , สมุทรปราการ
 • จันทร์ - เสาร์ 09:00 - 17:00 น.
S

กลุ่มอาชีพหัตถกรรมหวาย

 • วัสดุภาคกลาง , พระนครศรีอยุธยา
 • จันทร์ - เสาร์ 09:00 - 17:00 น.
S

กศน.ตำบลไผ่ล้อม

 • วัสดุภาคกลาง , พระนครศรีอยุธยา
 • วันจันทร์ - ศุกร์ 09:00 - 17:00 น.
S

กุหลาบสวยหัตถศิลป์ โดย บ้านหัตถศิลป์

 • วัสดุภาคกลาง , ปทุมธานี
 • จันทร์ - เสาร์ 09:00 - 17:00 น.
S

เครื่องปั้นดินเผาศิลาดล

 • วัสดุภาคกลาง , นครปฐม
 • จันทร์ - เสาร์ 09:00 - 17:00 น.
S

ชุมชนวัฒนธรรมลาวครั่งบ้านกุดจอก

 • วัสดุภาคกลาง , ชัยนาท
 • จันทร์ - เสาร์ 09:00 - 17:00 น.
S

ชุมชนหัตถกรรมเปลญวน บ้านแม่พระประจักษ์

 • วัสดุภาคกลาง , สุพรรณบุรี
 • จันทร์ - เสาร์ 09:00 - 17:00 น.
S

เชอรี่เบญจรงค์

 • วัสดุภาคกลาง , นครปฐม
 • จันทร์ - เสาร์ 09:00 - 17:00 น.