บริษัท ปาตาเพียร สตูดิโอ จำกัด

จักสานแนวใหม่ ที่มีการผสมผสานวัสดุโลหะและไม้ไผ่เข้าด้วยกัน เป็นเทคนิคที่นักออกแบบได้เข้าไปช่วยเหลือในชุมชน ทําให้งานดูมีความแตกต่างจากงานจักสานทั่วไปในท้องถิ่น เป็นการผสมผสานระหว่างวัสดุหลายชนิดทั้งไม้ ไม้ไผ่ และโลหะ
วันจันทร์ - วันศุกร์ 08:00 - 16:00 น.

วัสดุทั้งหมดภายในร้าน