เฮือนปอสา

  • 55 ม.4 ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
  • monday-friday( except for wednesday) 09:00 - 17:00 น.
  • Facebook : เฮือนปอสา
  • Line: @377riovd
  • ประเทศ : ไทย
  • ที่อยู่ : 55 ม.4 ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
  • จังหวัด : เชียงใหม่
  • ติดต่อ : คุณชนิกา วุฒิเจริญ
  • โทร: +(66) 082 186 9559 
  • ติดต่อผู้ประกอบการ

Share :

วัสดุทั้งหมดภายในร้าน