กระดาษและสิ่งพิมพ์

M

4D Print Material

 • คุณสมบัติ
 • Colorfastness
 • Water Resistance
 • Hardness
 • Scratch Resistance
 • UV Resistance
 • Glossiness
 • Acoustic Resistance
 • Fire Resistance
 • Chemical Resistance
M

Bio-Handmade Paper

 • คุณสมบัติ
 • Colorfastness
 • UV Resistance
 • Eco-friendly
M

Book mending paper

 • คุณสมบัติ
 • UV Resistance
 • Eco-friendly
M

Cellulose Fiber Insulation

 • คุณสมบัติ
 • Colorfastness
 • Water Resistance
 • UV Resistance
 • Fire Resistance
 • Eco-friendly
M

Celpad

 • คุณสมบัติ
 • Colorfastness
 • Water Resistance
 • Hardness
 • Scratch Resistance
 • UV Resistance
 • Acoustic Resistance
 • Eco-friendly
M

Color Wave Print

 • คุณสมบัติ
 • Colorfastness
 • Water Resistance
 • UV Resistance
 • Glossiness
M

Customized Graphic

 • คุณสมบัติ
 • Colorfastness
 • Water Resistance
 • Scratch Resistance
 • Glossiness
 • Fire Resistance
M

EcoView™ Wallcovering

 • คุณสมบัติ
 • Colorfastness
 • Water Resistance
 • UV Resistance
 • Fire Resistance
 • Eco-friendly
M

Emboss Look MIT-02

 • คุณสมบัติ
 • Colorfastness
 • Water Resistance
 • Scratch Resistance
 • Transparency
 • UV Resistance
 • Glossiness
 • Acoustic Resistance
M

eucalyptus paper

 • คุณสมบัติ
 • UV Resistance
 • Eco-friendly