กระดาษและสิ่งพิมพ์

4D Print Material

ผู้ประกอบการ : MORIONEXT Co., Ltd.

Bio-Handmade Paper

ผู้ประกอบการ : Zenith Enterprise Co.,Ltd.

Book mending paper

ผู้ประกอบการ : Kuangtai Special Paper Co., Ltd.

Celpad

ผู้ประกอบการ : HuTek (Asia) Co., Ltd.

Color Wave Print

ผู้ประกอบการ : Space One Co., Ltd.

Customized Graphic

ผู้ประกอบการ : Creative Printing Enterprise Co., Ltd.

EcoView™ Wallcovering

ผู้ประกอบการ : Sangetsu Goodrich (Thailand) Co.,Ltd.

Emboss Look MIT-02

ผู้ประกอบการ : MORIONEXT Co., Ltd.

eucalyptus paper

ผู้ประกอบการ : Kuangtai Special Paper Co., Ltd.

Glistering MIT-10

ผู้ประกอบการ : MORIONEXT Co., Ltd.